Skip to content
← Back

Markkinoinnin automaation 3 haastetta - 1 ratkaisu

Miten myynti ja markkinointi yhdistetään kasvutiimiksi Roger Studio blog

Työssämme olemme todenneet, että yrityksillä on tyypillisesti edessään yksi kolmesta markkinointiteknologioihin liittyvästä haasteesta.

Mitä automaatiolla tavoitellaan?

Räjähdysmäisesti digitalisoituvassa maailmassa yritysten on pakko investoida jatkuvasti aikaa oman toimintansa kehittämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja uusien mahdollisuuksien tutkimiseen menestyäkseen kovassa kilpailussa. Viime vuosina yksi keskeisistä markkinoinnin investoinneista on ollut erilaiset markkinoinnin teknologiat. Uudet teknologiat, työkalut ja mediat mahdollistavat asiakasvuorovaikutuksen ja liidien keräämisen eri kanavista 24/7. Suoran asiakasvuorovaikutuksen ja liidien keräämisen lisäksi digitaalisissa asiakaskohtaamisissa kerätään yrityksen asiakkaista dataa, jota jatkossa hyödyntämällä yritys voi parantaa asiakkaan kokemaa palvelua. Työssämme olemme todenneet, että yrityksillä on tyypillisesti edessään yksi kolmesta markkinointiteknologioihin liittyvästä haasteesta. Joko yritykset miettivät miten päästä liikkeelle, miten hyödyntämistä laajennetaan ja se tuodaan osaksi arkea tai miten varmistetaan jatkuva kehittäminen ja tulosten seuranta.

Haaste 1: Miten lähteä liikkeelle?

Tarve automaatiolle usein tunnistetaan, mutta monesti ei tiedetä, mistä kannattaisi aloittaa tai miten valita omalle yritykselle keskeiset kohderyhmät, joihin ensimmäisessä vaiheessa kannattaisi panostaa.

Haaste 2: Miten hyödyntämistä laajennetaan ja automaation hyödyt tuodaan osaksi arkea?

Markkinoinnin automaation työkalun käyttöönoton jälkeen jotkut yritykset huomaavat ihmettelemänsä, että tässäkö tämä nyt oli? Uusi tuliterä markkinointiautomaatiotyökalu on ”up and running”, mutta yhtäkään viestiä ei ole vielä lähtenyt eikä uusia liidejäkään tullut automaattisesti, vaikka asiakastietoakin on käytettävissä? Itse työkalun käyttöönottokaan ei sujunut ihan niin näppärästi, kuin alun perin oletettiin ja vielä on tuska kaikista niistä upeista toiminnallisuuksista, joita ei kuitenkaan olla otettu käyttöön arjessa.

Haaste 3: Miten tuloksia seurataan ja varmistetaan jatkuva kehittäminen?

Saavutettujen tulosten seuranta, uudet liidit ja niiden hallinta sekä hyödyntäminen on jatkuvaa työtä. Markkinoinnin tehokkuuden mittaaminen on tänä päivänä päätöksenteon keskiössä, eikä sitä voi jättää huomiotta millään toimialalla. Tulosten seuraamiseen on kehitetty lukuisia markkinoinnin mittaamistapoja ja teknologioita, joista jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Ratkaisu:

Tiimityöllä eteenpäin. Markkinointi kehittyy valtavalla vauhdilla. Markkinoinnissa tarvittavien osaamisalueiden määrä onkin viime vuosina moninkertaistunut, eikä kukaan voi oikeasti sanoa hallitsevansa niitä kaikkia. Ja kuitenkin tuloksellisen markkinoinnin tekeminen vaatii koko tämän paletin osaamista. Riippumatta siitä, minkä haasteen edessä yritys onkin, olemme omassa työssämme todenneet, että parhaiten markkinointiteknologioihinkin liittyvät haasteet saadaan ratkaistua yhteistyöllä. Yhteistyö puolestaan perustuu ennen kaikkea molemminpuoliseen luottamukseen, jossa molemmilla osapuolilla on oma roolinsa.

Yhteistyössä yrityksen roolina tunnistaa, mihin asioihin kannattaisi reagoida nopeasti ja yhteistyökumppanina me tiedämme parhaat toteutustavat ja määritämme kohderyhmät, joissa ne toimivat parhaiten. Meillä on ilo toimia yhteistyössä Suomen parhaiden asiakkaiden kanssa ja oppia heiltä samalla kun me olemme auttaneet heitä oppimaan markkinoinnin automaation mahdollisuuksista.