Skip to content
← Back

Miksi ja miten yhdistää asiakastieto eri järjestelmistä B2C-liiketoiminnassa?

1_ema-villalobos-4003Ofy-HJE-unsplash

Monissa yrityksissä on useita myyntiin ja markkinointiin tarkoitettuja järjestelmiä, eikä asiakkaan tietokaan ole aina yhdessä ja samassa paikassa. Tämä saattaa luoda yrityksille isojakin haasteita niin myynnin ja markkinoinnin kuin lainsäädännönkin näkökulmasta. Lue blogista, miksi asiakastieto kannattaa yhdistää eri järjestelmistä, ja miten tästä on hyötyä yrityksesi markkinoinnissa sekä GDPR-säännösten toteutumisessa liiketoiminnassasi 

Kun järjestelmät puhuvat keskenään, on asiakastieto yhtenäistä, laadukasta ja luotettavaa 

Kun asiakkaasta on tietoja eri järjestelmissä, saattaa olla, etteivät tiedot täsmää järjestelmien välillä. Tällöin asiakkaasta olemassa oleva data ei ole välttämättä luotettavaa eikä sitä voi käyttää esimerkiksi markkinoinnissa tai mainonnassa. Siksi onkin tärkeää, että järjestelmät puhuvat keskenään ja asiakkaan tiedot synkronoituvat järjestelmien välillä. Näin voidaan tunnistaa tuplat ja varmistaa, että tiedot esimerkiksi sähköpostiosoitteista, puhelinnumeroista ja kotiosoitteista pysyvät yhtenäisinä ja ajan tasalla kussakin järjestelmässä. Siten näitä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi sähköpostikampanjoissa ja markkinoinnin automaatiossa. 

Kun asiakastieto on ajan tasalla, ei asiakkaiden kanssa tule kiusallisia tilanteita 

Kun asiakkaan tiedot kussakin järjestelmässä ovat yhtenäiset ja ajan tasalla, vältytään kiusallisilta ongelmatilanteilta. Esimerkiksi mainoksen lähettäminen alaikäiselle voi olla hyvin ikävää yrityksellesi. Lisäksi kuolinpesä saattaa reagoida voimakkaastikin, jos sinne lähetetään iloista postia tai mainontaa. Jos yhteystiedot eivät ole ajan tasalla kaikissa järjestelmissä, kohdennettu viesti tai mainos saattaakin mennä väärään puhelinnumeroon, sähköpostiin tai postilaatikkoon.  

Asiakastiedon hallintajärjestelmä auttaa GDPR:n noudattamisessa 

GDPR tuli esiin isona kohuna vuonna 2016 hyvästä syystä. Vuonna 2018 voimaan tulleen GDPR:n avulla varmistettiin, että tietojärjestelmät, prosessit ja ihmiset toimivat säännösten mukaisesti. Vaikkei se olekaan enää niin iso kohu kuin ennen, sen asettamat säännökset ovat edelleen voimassa.  

GDPR:n nojalla asiakkaalla on oikeus tietää, missä järjestelmissä hänen tietojaan pidetään. Siksi asiakkaan ja häneen liittyvät tiedot pitäisi yhdistää eri järjestelmistä, jotta näiden tietojen sijainti olisi asiakkaalle selvä. Kun nämä tiedot on tuotu yhteen, on ne myös helpompi poistaa asiakkaan niin halutessa. Jos tietoja asiakkaasta on monissa eri järjestelmissä, on vaikeaa varmistaa, että ne on poistettu niistä kaikista. 

Tarvitsetko apua asiakastiedon hallinnan kanssa? Roger Studio auttaa! 

Me autamme sinua asiakastiedon hallinnan kanssa, jotta asiakastietosi voidaan tuoda yhteen eri järjestelmistä. Meillä on tähän tuotteistettu jatkuvaan hallintaan soveltuva ratkaisu, CDM, jonka avulla onnistuu: 

1) jatkuvan asiakastiedon ja sen laadun ylläpito sujuvasti 

2) virheiden korjaaminen yrityksesi asiakasdatassa 

3) tietojen formaattien yhdenmukaistaminen 

4) tuplien tunnistus 

saat laadukkaan tietovaraston asiakasdatallesi! 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake!