Skip to content
Suomi

Case Gasum Traffic Asiakasportaali

Sujuvaa asiakaskohtaamista

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum vahvistaa digitaalista palveluaan lanseeraamalla modernin asiakasportaalin yritysasiakkaidensa käyttöön. Portaali mahdollista Gasumin yritysasiakkaille kattavan näkyvyyden asiakkuuden eri osa-alueisiin ja mahdollisuuden hallita asiakkuutta helposti. Gasumin strategiana on vähentää liikenteen päästöjä pohjoismaissa tarjoamalla vähäpäästöistä liikennekaasua asiakkailleen. Portaalin lanseeraus tukee tämän strategian toteuttamista.

”Asiakasportaalin etuina asiakkaillemme ovat ajansäästö ja vaivattomuus. Haluamme tarjota mutkatonta digitaalista kanssakäyntiä kanssamme ja mahdollistaa ajantasaisen asiakastiedon saatavuuden helposti vain yhdellä klikkauksella. Kehitämme asiakasportaalia asiakkaiden käyttäjäkokemuksien perusteella ja tuomme siihen lisää ominaisuuksia tulevaisuudessa. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Roger Studion kanssa projektin aikana ja odotamme jatkokehityksen olevan sujuvaa ja helppoa.”
Olli Paasio, Liikenneyksikön Suomen maajohtaja, Gasum Oy

Asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet edellä kohti uutta palvelumallia

Gasum tarvitsi B2B-asiakkailleen palvelun, joka mahdollistaa asiakkaiden kaikkein tärkeimpien toimintojen keskittämisen ja tarjoamisen helposti yhdestä paikasta, ja joka vähentäisi Gasumin asiakaspalvelun tekemää manuaalista työtä. Ratkaisuksi rakennettiin itsepalveluasiakasportaali, joka on teknisiltä perusperiaatteiltaan toimiva ja helposti laajennettavissa muihin Gasumin liiketoiminta-alueisiin ja toimintoihin.

Portaalista haluttiin Gasumin näköinen, joten projektin aikana suunniteltiin ja rakennettiin myös Gasumin Digital Style Guide, jota voidaan hyödyntää laajemmin muissakin digihankkeissa ja jatkotöissä.

 

Asiakkaan tärkeimmät toiminnallisuudet yhdessä paikassa

Gasumin asiakasportaaliin valittiin ensimmäisessä vaiheessa asiakkaan peruskäyttöön ja asiakkuuteen liittyviä ydintoimintoja, kuten raportit, laskut, hinnat, GasCard-maksukortti, omat tiedot ja yrityksen tiedot.

Raporttigeneraattorin avulla pystytään luomaan suoraan CRM-järjestelmässä erilaisia yhteenvetoja (esim. tankkaustapahtumaraportti, laskuraportti). Nämä näytetään reaaliaikaisena asiakasportaalissa, josta asiakas voi halutessaan lajitella tietoja tai printata haluamansa raportin.

Asiakas näkee hänelle kuuluvat hinnat sivustolla reaaliaikaisena ja tiedot haetaan suoraan Gasumin tietokannasta. Sivulta käyttäjä näkee helposti myös lähimmän kaasutankkausaseman sijainnin. Selkeät yhteystiedot ja sisäänrakennettu viestintäkanava mahdollistaa asiakkaille helpon ja suoran yhteydenoton Gasumin asiakaspalveluun lähettämällä muutospyynnön Gasumin tikettijonoon. Muutokset voivat liittyä esim. uusien GasCard-maksukorttien tilaamiseen, omien tietojen päivittämiseen tai yleiseen yhteydenottopyyntöön.

Admin-toiminnallisuudet mahdollistavat salasanan nollaamisen, PIN-koodin näyttämisen, uusien käyttäjien lisäämisen ja olemassa olevien asiakastietojen päivittämisen itse suoraan portaalissa.

Portaali palvelee jo alkaessaan laajaa käyttäjäryhmää ja on rakennettu neljälle kieliversiolle. Monipuoliset tunnistautumisvaihtoehdot lisäävät käytettävyyttä ja mielekkyyttä. Palveluun voi kirjautua sisään joko tutulla sähköposti / salasana yhdistelmällä tai sosiaalisen median autentikoinnin kautta.

Gasum_reference_responsive mockup_2021-04-23_1-1

Käyttäjäkokemus ja teknologia yhdessä

 

Suunnittelua käyttäjäkeskeisesti

Suunnittelutyö oli käyttäjäkeskeistä ja aikaisemmin toteutettu strategiatyö ja tunnistetut asiakkaan polun kehitystarpeet ohjasivat portaalin määrittelyä vahvasti. Ensimmäiseen vaiheeseen valittiin käyttäjälle tärkeimmät toiminnot, joilla mahdollistetaan hyvä ja saumaton Gasumin asiakaskokemus ja itsepalvelun käyttö.

Projektissa lähdettiin liikkeelle konseptoinnista ja prototypoinnin kautta edettiin valitsemaan ja testaamaan haluttuja toiminnallisuuksia ja tekemään yksityiskohtaiset tekniset spesifikaatiot ja dokumentaatiot. Aikaisemmin toteutettu strategiatyö ja tunnistetut asiakkaan polun kehitystarpeet ohjasivat määrittelyä ja ensimmäistä prototyyppiä, jossa oli arvioitu arkkitehtuuriset nykyratkaisut, datan laatu ja saatavuus, tekniset rajoitteet ja valmius laajentaa toiminnallisuuksia muihin liiketoiminta-alueisiin ja toimintoihin. Visuaaliset suuntaviivat työstettiin yhdessä Gasumin avainhenkilöiden kanssa.

 

Tekninen ratkaisu

Portaalin MVP-sisältö rakennettiin käyttämällä seuraavia teknisiä komponentteja: JavaScript, LESS.js (CSS preprocessor) MongoDB, graphic library ja Meteor JS framework. Meteor JS mahdollistaa frontend- ja backend-kehitystyön yhdestä paikasta ja oli siksi luonteva valinta projektin implementoinnille. Meteor JS on myös joustava ja siinä on kattava kehittäjien yhteisö. Portaali vietiin Azureen, ja siihen on kytketty automaattinen monitorointi. Projektin aikana rakennettiin useita API-kutsuja, jolla mahdollistettiin yhteys taustajärjestelmiin.

Gasum reference_3 iPhone screens_3-1

Tulokset

Gasumin asiakasportaali otettiin käyttöön B2B asiakkaille huhtikuussa 2021 ja ensimmäiset palautteet ja käyttäjäarviot ovat jo olleet positiivisia – portaali on helppokäyttöinen ja teknisesti vakaa. Palautteen mukaan palvelu sisältää juuri niitä perustoiminnallisuuksia, joista asiakkaat kokevat saavansa aitoa hyötyä. Itsepalvelumalli on vähentänyt Gasumin asiakaspalvelun tekemää manuaalista työtä ja mahdollistanut entistä enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiselle ja palvelulle merkityksellisissä asioissa.

Gasumin ja Roger Studion yhteistyö jatkuu lanseerauksen jälkeen. Roger Studio vastaa toteutusprojektin lisäksi myös asiakasportaalin ylläpidosta, varmistaen portaalin automaattisen monitoroinnin, incidenttien ratkaisun ja kehitysjonossa olevien pienkehitystarpeiden etenemisen.

 

Jutellaanko lisää? 

Onko yritykselläsi vastaavia tarpeita tai haluaisitko kuulla lisää? Olisiko tässä ratkaisu sinunkin tarpeisiinKerromme mielellämme lisää toiminnastamme. Ota yhteyttä meihin: 

Terho Norja terho.norja@rogerstudio.fi +358 50 403 3395 

Harri Hauta-aho harri.hauta-aho@rogerstudio.fi +358 40 513 9961


Haluatko kuulla meistä säännöllisesti?