Skip to content

CRM-ratkaisun onnistunut käyttöönotto

CRM on jokaisella yrityksellä omanlaisensa

Jokaisella yrityksellä on omanlaisensa liiketoiminta ja oma tapansa myydä sekä hoitaa asiakaspalvelua. Jokaisella yrityksellä on myös omanlaisensa kulttuuri ja IT-arkkitehtuuri. Siksi jokainen CRM-ratkaisu on omanlaisensa. Samoista syistä myös jokainen CRM-käyttöönotto on omanlaisensa projekti, jolla varmistutaan siitä, että organisaatio saa parhaat mahdolliset lähtökohdat uuden teknologian hyödyntämiseen.


CRM-käyttöönoton eri mallit

CRM:n käyttöönoton voi toteuttaa monella eri tavalla riippuen organisaation liiketoiminnan luonteesta, myynnin kypsyysasteesta, IT-arkkitehtuurista ja valitusta teknologiasta. Yleisimpiä erilaisia käyttöönoton tapoja ovat: Onboarding, Proof-of-Concept (POC), aiemman CRM-ratkaisun uudelleenkmäynnistys tai korvaaminen sekä Greenfield-käyttöönotto. Usein käyttöönotto on  jonkinlainen yhdistelmä näistä eri malleista. Yhdessä keskustelemalla tunnistamme parhaiten organisaatiollesi sopivan käyttöönoton mallin.

Onboarding

Kevyin tapa lähteä liikkeelle HubSpot Sales Hubin CRM-ratkaisun hyödyntämisessä on onboarding. Se on oikea valinta silloin, kun tavoitteena on saada organisaatiolle keskeiset CRM:n perustoiminnallisuudet tarjoava CRM-ratkaisu käyttöön tehokkaasti ja edullisesti. Onboardingin yhteydessä aktivoidaan perustoiminnallisuudet ja toteutetaan kevyt käyttökoulutus.

crm_kayttootto_image

Proof-of-Concept

POC-käyttöönotossa toteutetaan ajallisesti ja toiminallisuuksien osalta tarkasti rajattu kokonaisuus, jonka avulla validoidaan, että ratkaisu vastaa organisaation tarpeita. POC:n onnistuessa siitä voidaan yleensä siirtyä saumattomasti täysmittaiseen käyttöönottoon. POC on oikea toteutustapa, kun halutaan saavuttaa nopeita tuloksia tilanteessa, jossa on merkittävää epävarmuutta jonkin tai joidenkin keskeisten valintojen osalta.

poc_toteutus_image

Nykyisen CRM-ratkaisun Reboot

Monissa organisaatioissa on jo käytössä CRM-ratkaisu, jonka hyödyntäminen on syystä tai toisesta jäänyt heikolle tasolle. Silloin kun teknologia itsessään kykenee palvelemaan yritystä hyvin, kannattaa miettiä CRM-ratkaisun Rebootia, jossa keskitytään liiketoimintaprosessien tuen rakentamiseen olemassaolevaan ympäristöön. Mietitään ja uudistetaan ne asiat, joilla saadaan jo tehdyistä investoinneista täysi hyöty irti.

crm_reboot_image

Aiemman CRM-ratkaisun korvaaminen

Monissa organisaatioissa on jo käytössä CRM-ratkaisu, joka halutaan korvata liiketoimintaa paremmin tukevalla ympäristöllä. Aiempi ratkaisu voidaan korvata vaiheittain vaikkapa liiketoiminta tai regioona kerrallaan tai se voidaan toteuttaa yhtenä projektina koko organisaatiolle. Aiemman CRM-ratkaisun korvaaminen on oikea ratkaisu, kun jo olemassa olevia vahvuuksia halutaan kehittää seuraavalle tasolle.

crm_ratkaisun_korvaaminen_image

Greenfield-käyttöönotto

Organisaation ensimmäisen CRM-ratkaisun käyttöönotto on iso muutos toimintatapoihin ja IT-arkkitehtuuriin. Greenfield-käyttöönotoissa korostuvat muutosjohtaminen, projektin hallittu vaiheistus sekä IT-arkkitehtuurin joustavuus. Greenfield-käyttöönotto on oikea ratkaisu, kun otetaan käyttöön organisaation ensimmäistä CRM-ratkaisua tai kun CRM:ää halutaan lähteä ajattelemaan kokonaan uudella tavalla.

greenfield_kayttoonotto_image

CRM-teknologioiden käyttöönoton referenssit

RUKA

XYZ

Sociala

XYZ

Roger Studio

XYZ

AUTOT

XYZ

KOPIOPALVELUT

XYZ

SUOJAIMET

XYZ

YLIMMÄN JOHDON KONSULTOINTI

XYZ

Miten edetä CRM-käyttöönoton kanssa?

Varaa keskusteluaika

Olen Simo Tuuva, ja vastaan Roger Studiolla asiakasdataan pohjautuvien palveluiden myynnistä. Varaa sinulle parhaiten sopiva ajankohta niin jutellaan yhdessä lisää.