Skip to content

CRM-ratkaisun onnistunut käyttöönotto

CRM on jokaisella yrityksellä omanlaisensa

Jokaisella yrityksellä on omanlaisensa liiketoiminta ja oma tapansa myydä sekä hoitaa asiakaspalvelua. Jokaisella yrityksellä on myös omanlaisensa kulttuuri ja IT-arkkitehtuuri. Siksi jokainen CRM-ratkaisu on omanlaisensa. Samoista syistä myös jokainen CRM-käyttöönotto on omanlaisensa projekti, jolla varmistutaan siitä, että organisaatio saa parhaat mahdolliset lähtökohdat uuden teknologian hyödyntämiseen.


CRM-käyttöönoton eri mallit

CRM:n käyttöönoton voi toteuttaa monella eri tavalla riippuen organisaation liiketoiminnan luonteesta, myynnin kypsyysasteesta, IT-arkkitehtuurista ja valitusta teknologiasta. Yleisimpiä erilaisia käyttöönoton tapoja ovat: Onboarding, Proof-of-Concept (POC), aiemman CRM-ratkaisun uudelleenkmäynnistys tai korvaaminen sekä Greenfield-käyttöönotto. Usein käyttöönotto on  jonkinlainen yhdistelmä näitä eri malleista. Yhdessä keskustelemalla tunnistamme parhaiten organisaatiollesi sopivan käyttöönoton mallin.

Onboarding

Kevyin tapa lähteä liikkeelle HubSpot Sales Hubin CRM-ratkaisun hyödyntämisessä on onboarding. Se on oikea valinta silloin, kun tavoitteena on saada organisaatiolle keskeiset CRM:n perustoiminnallisuudet tarjoava CRM-ratkaisu käyttöön tehokkaasti ja edullisesti. Onboardingin yhteydessä aktivoidaan perustoiminnallisuudet ja toteutetaan kevyt käyttökoulutus.

Image

Proof-of-Concept

POC-käyttöönotossa toteutetaan ajallisesti ja toiminallisuuksien osalta tarkasti rajattu kokonaisuus, jonka avulla validoidaan, että ratkaisu vastaa organisaation tarpeita. POC:n onnistuessa siitä voidaan yleensä siirtyä saumattomasti täysmittaiseen käyttöönottoon. POC on oikea toteutustapa, kun halutaan saavuttaa nopeita tuloksia tilanteessa, jossa on merkittävää epävarmuutta jonkin tai joidenkin keskeisten valintojen osalta.

Image

Nykyisen CRM-ratkaisun Reboot

Monissa organisaatioissa on jo käytössä CRM-ratkaisu, jonka hyödyntäminen on syystä tai toisesta jäänyt heikolle tasolle. Silloin kun teknologia itsessään kykenee palvelemaan yritystä hyvin, kannattaa miettiä CRM-ratkaisun Rebootia, jossa keskitytään liiketoimintaprosessien tuen rakentamiseen olemassaolevaan ympäristöön. Mietitään ja uudistetaan ne asiat, joilla saadaan jo tehdyistä investoinneista täysi hyöty irti.

Image

Aiemman CRM-ratkaisun korvaaminen

Monissa organisaatioissa on jo käytössä CRM-ratkaisu, joka halutaan korvata liiketoimintaa paremmin tukevalla ympäristöllä. Aiempi ratkaisu voidaan korvata vaiheittain vaikkapa liiketoiminta tai regioona kerrallaan tai se voidaan toteuttaa yhtenä projektina koko organisaatiolle. Aiemman CRM-ratkaisun korvaaminen on oikea ratkaisu, kun jo olemassa olevia vahvuuksia halutaan kehittää seuraavalle tasolle.

Image

Greenfield-käyttöönotto

Organisaation ensimmäisen CRM-ratkaisun käyttöönotto on iso muutos toimintatapoihin ja IT-arkkitehtuuriin. Greenfield-käyttöönotoissa korostuvat muutosjohtaminen, projektin hallittu vaiheistus sekä IT-arkkitehtuurin joustavuus. Greenfield-käyttöönotto on oikea ratkaisu, kun otetaan käyttöön organisaation ensimmäistä CRM-ratkaisua tai kun CRM:ää halutaan lähteä ajattelemaan kokonaan uudella tavalla.

Image

CRM-teknologioiden käyttöönoton referenssit

RUKA

XYZ

Sociala

XYZ

Roger Studio

XYZ

AUTOT

XYZ

KOPIOPALVELUT

XYZ

SUOJAIMET

XYZ

YLIMMÄN JOHDON KONSULTOINTI

XYZ

Miten edetä CRM-käyttöönoton kanssa?

Varaa keskusteluaika

Olen Sami Akseli ja vastaan Rogerilla markkinoinnin ja myynnin digitalisaation palveluista. Sparrailen mielelläni kanssasi CRM-teknologioihin liittyvissä asioissa. Varaa kalenteristani sinulle sopiva keskusteluaika.