Skip to content
Suomi

Markkinointiautomaation teknologian valinta

Mitä tulee huomioida markkinointiautomaation käyttöönotossa?

Parhaimillaan markkinointiautomaatiolla saavutetaan nopeita liiketoimintahyötyjä samalla kun rakennetaan pitkäkestoista klpailuetua. Siksi markkinointiautomaation hyödyntäminen ei ole pelkästään teknologiaprojekti, vaan markkinoinnin ja myynnin ohjaama toimintatapojen muutos. Toimintatapojen muuttaminen edellyttää, että yrityksesi tarpeet, strategia, vahvuudet ja kehityskohteiden tunnistaminen ovat kehityksen lähtökohtana. Markkinointiteknologiaa tarvitaan, kun haluat toteuttaa markkinoinnin automaation suunnitelmasi.

Autamme parhaan markkinointiteknologian valinnassa organisaatiollesi. Tunnistettuamme liiketoimintahyödyt ja ymmärrettyämme organisaatiosi tavoitteet sekä kyvykkyydet tutustumme yrityksesi nykyiseen IT-ympäristöön, jolloin tunnistamme, millaisella IT-arkkitehtuurilla organisaatiosi pystyy parhaiten hyödyntämään markkinointiteknologioita. Kaiken tämän ymmärryksen perusteella vertailemme eri markkinointiteknologiaratkaisuja, joiden uskomme sopivan yrityksellesi parhaiten. Viime kädessä valinta on sinun.


Markkinointiteknologioissa on merkittäviä eroja

Globaalisti tunnistetut yli kymmenen tuhatta erilaista markkinoinnin teknologiaa ovat kaikki keskenään erilaisia ja kehitetty eri käyttötarkoituksiin, IT-arkkitehtuureihin ja erilaisille tiimeille. Roger keskittyy erityisesti HubSpot, Salesforce Marketing Cloud ja Pardot -ratkaisuihin, mutta kokeneet konsulttimme tuntevat useita muitakin järjestelmiä (esimerkiksi: Roger Dialog, Apsis, Act-On, Active Campaign, Marketo, jne). Teknisen kokemuksemme ja liiketoimintaymmärryksemme perusteella pystymme suosittelemaan organisaatiollesi parhaiten toimivaa ratkaisua.

HubSpot

HubSpot on joustava ja helppokäyttöinen markkinointiteknologia. Sitä voidaan käyttää liidien generoinnin ja sisältömarkkinoinnin lisäksi moniin muihin tarkoituksiin. Voidaankin sanoa, että monille organisaatioille HubSpot sisältää kaikki työkalut, mitä digitaaliseen markkinointiin tarvitaan. Se on kotonaan B2B-liiketoiminnassa, mutta nykyisin toiminnallisuudet ja riittävät mainiosti myös kustannustehokkaan markkinointiautomaation toteuttamiseen B2C-liiketoiminnassa.

Lue lisää

HubSpot-logo-hero

Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud on todellinen raskaan sarjan tehotyökalu asiakaspolkujen rakentamiseen. Parhaimmillaan se toimii osana Salesforce-ekosysteemiä, mutta se on integroitavissa myös muihin ratkaisuihin.

Marketing Cloudin käyttöönotto ja kehittäminen edellyttää paitsi koko Salesforce-ekosysteemin osaamista myös erittäin vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä siitä, miten markkinointia ja myyntiä kannattaa kehittää organisaatiossasi.

Rogerin avulla mahdollistat pitkäjänteisen, mutta ketterästi toimivan markkinointiautomaation kehittämisen organisaatiossasi, sillä me pystymme toimimaan niin markkinoinnin, myynnin, tuotehallinnan kuin IT:nkin rajapinnassa. Marketing Cloudista saadaan suurin hyöty silloin, kun toimintamallia voidaan skaalata maiden ja brändien yli.

Monet Rogerin Marketing Cloud -asiakkaista ottavat täyden hyödyn Salesforce-järjestelmästään käyttämällä Marketing Cloudia osana markkinointi-, myynti- ja palveluprosesseja.

salesforce-marketing_cloud-logo-png

Salesforce Pardot

Pardot on Salesforce-ekosysteemin markkinointiautomaatio, joka integroituu Salesforce Sales Cloudiin. Parhaimmillaan se on, kun sitä hyödynnetään henkilökohtaisten myyntiprosessien tukemiseen markkinoinnin keinoin. Pardot soveltuukin erityisesti B2B-liiketoimintaan tai investointityyppisten kuluttajapalveluiden markkinoinnin työkaluksi.

Pardot on Salesforce-ekosysteemin markkinointityökalu, joka toimii erityisen hyvin B2B-liiketoiminnassa tai kuluttajabisneksessä, jossa myyjällä on merkittävä rooli. Osana Salesforce-ekosysteemiä Pardot mahdollistaa Sales Cloudin tietojen hyödyntämisen osana automaatioprosesseja. Toisaalta se mahdollistaa myös liidien luomisen Pardotista Sales Cloudiin, mikä helpottaa markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kehittämistä.

Koska Rogerilla on vahva kokemus B2B-liiketoiminnasta sekä markkinoinnin ja myynnin kehittämisestä, Pardotin käyttöönotto onnistuu ketterästi ja liiketoimintalähtöisesti, mutta kuitenkin kevyesti vaiheittain. Näin jokaisessa vaiheessa pystytään luomaan merkittävää bisneshyötyä ensin suunnittelemalla markkinointiohjelmia ja sen jälkeen ottamaan niitä kokeillen käyttöön vaiheistetusti.

salesforce-pardot-logo-png

Markkinointiautomaation teknologian valinnan referenssit

Yli 3 miljardin liikevaihdolla globaalisti toimiva

Pörssiyhtiö

Tunnistimme yhdessä yrityksen kanssa mahdollisia markkinointiautomaation käyttökohteita eri B2B-liiketoiminnoissa. Tämän jälkeen suunnittelimme markkinointiohjelmat muutamaan liiketoimintaan sekä tutustuimme organisaation markkinointiin. Vielä ennen teknologiavertailua ja suositusta tutustuimme yrityksen IT-arkkitehtuuriin.
Yli 100 markkinalla aktiivisesti palveleva

Suomalainen yritys

Tunistettuamme, että tämän B2B- ja B2C-segmenttejä palvelevan yrityksen liiketoiminnat ovat markkinointiosaamiseltaan ja digitaaliselta maturiteetiltaan varsin eri tilanteissa keskityimme kasvukärkenä toimivan liiketoiminnan markkinointiohjelman suunnitteluun. Tutustuttuamme IT-arkkitehtuuriin teimme teknologiavertailun ja annoimme suositukset teknologiavalinnaksi.
Yli miljoona asiakasvierailua vuodessa tarjoava

Matkailualan yritys

Suunnittelimme organisaatiolle B2C-liiketoimintaan Markkinointikoneen, joka palvelee sekä kuluttajien matkailupalveluita että investointipalveluita. Suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota jo toimiviin markkinointiprosesseihin ja henkilöstön kompetensseihin. Teknologiavertailun lisäksi suosittelimme organisaatiolle sopivan IT-arkkitehtuurin.

Mistä apua markinointiteknologian valintaan?

Varaa keskusteluaika

Olen Sami Akseli ja vastaan Rogerilla markkinoinnin ja myynnin digitalisaation palveluista. Sparrailen mielelläni kanssasi markkinointiautomaatioon liittyvissä asioissa. Varaa kalenteristani sinulle sopiva keskusteluaika.