Skip to content

Marketing Program Playbook

Markkinointiautomaation hyödyntämisen suunnitelma ja tiekartta kohti dataohjattua markkinointia

 

Marketing Program Playbookin avulla tunnistetaan ne markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet sekä asiakaskohtaamiset, joiden avulla saavutetaan haluttu liiketoimintavaikutus (kuten liidimäärän kasvattaminen, asiakastyytyväisyyden nostaminen, kauppojen hitraten parantaminen, jne.). Playbook-lähestyminen auttaa hyödyntämään rajalliset markkinoinnin ja myynnin henkilöresurssit ja tukibudjetin tehokkaimmalla tavalla. 

Mitä saat hankkiessasi Marketing Program Playbookin?

SMS and WhatsApp sent from HubSpot
icon smswa

Liiketoimintavaikutukseen tähtäävän suunnitelman markkinointiautomaation hyödyntämiseksi

bubbles

Toteutusvalmiin tiekartan markkinointiautomaation hyödyntämisen aloittamiseen ja kehittämiseen

bubbles

Yhteisen ja dokumentoidun suunnitelman markkinoinnin ja myynnin yhteistyölle


Marketing Program Playbook on asiakaskohtaisesti räätälöity suunnitelma

Kaikki asiakasorganisaatiomme ovat hieman eri vaiheessa ja tilanteessa digitaalisen markkinoinnin kehityspolullaan. Osa asiakkaistamme on työstänyt vahvasti asiakkaan polkua ja ostajapersoonia, kun taas toisille nämä ovat uudempia asioita. Toisille teknologiaratkaisut tulevat annettuna, kun taas toisille teknologian valinta itsessään on iso pohdinnan paikka. Siksi Marketing Program Playbook toteutetaan aina asiakaskohtaisesti räätälöiden, mikä vaikuttaa myös Playbookin lopulliseen sisältöön. 


Mitä Marketing Program Playbookiin kuuluu?

Liiketoimintatavoite

Marketing Program Playbook lähtee aina liikkeelle liiketoimintatavoitteesta, jota tavoitellaan. Tämän tavoitteen ympärille rakennetaan suunnitelma siitä, miten markkinointiautomaatio auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

easy implementation for SMS for HubSpot

Lähtötilanneanalyysi

Organisaatiot ja liiketoiminnat ovat eri tilanteissa, siksi lähtötilanteen analyysi ja jo tehdyn työn mahdollisimman laaja hyödyntäminen toimivat lähtökohtana Playbookille.

Mobile message send completed

Asiakasymmärrys

Kiteytys liiketoiminnasta, prospekteista, asiakkaista ja ostajapersoonista luo pohjan asiakkaille arvoa tuottavan ohjelman suunnitteluun.

Reliable mobile messaging for HubSpot

Palvelun kilpailuedut

Suunnitelman palvelun kilpailuetujen tunnistaminen ohjaa oikeanlaisiin markkinoinnin ja myynnin toimenpiteisiin ja automaatioihin.

Secure mobile messaging from HubSpot

Sisällöt ja olemassa olevat assetit

Markkinointiautomaatio onnistuu parhaiten, kun se nostaa jo käytössä olevia toimintamalleja uudelle tasolle. Siksi Playbookissa huomioidaan jo nykyiset markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet.

risk free pricing for SMS and WhatsApp

Vaiheistettu toteutussuunnitelma

Usein markkinoinnin parissa tahtotila on korkea, kuten pitääkin. Suunnitelma luodaan tahtotila huomioiden siten, että organisaatiollasi on edellytykset kehittää toimintaa pala kerrallaan.

risk free pricing for SMS and WhatsApp

IT:n mahdollisuudet ja rajoitukset

Pääsääntöisesti Marketing Program Playbookit suunnitellaan teknologiariippumattomasti, mutta tilanteessa, jossa teknologiaratkaisut ovat annettuja tekijöitä huomioidaan teknologian mahdollisuudet ja rajoitteet. Organisaation IT-arkkitehtuuri huomioidaan osana Playbookin suunnittelua.

Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö

Markkinoinnin ja myynnin väliset handoverit ovat haastavia ja niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Selkeästi sovitut toimintatavat helpottavat yhteistyötä ja luovat pelisäännöt toiminnalle.

Automation Blueprintit

Automaation Blueprintit ovat konkreettisia suunnitelmia siitä, miten automaatiotoimenpiteet tapahtuvat, mitä niillä tavoitellaan ja millaisia sisältöjä toimenpiteet edellyttävät.

Liidien pisteytys

Jos markkinointiohjelma on sellainen, että siinä on hyötyä liidien pisteytyksestä mietitään pisteytyslogiikka osana Marketing Program Playbookia.


Referenssit

Valmistava teollisuus

Yritys Oy

Globaalisti toimivan suomalainen pörssiyhtiö oli tunnistanut tarpeen markkinoinnin teknologian hyödyntämiselle. Useat erilaiset liiketoiminnat ja regioonat, lähtödatan vaihteleva taso sekä markkinoijien erilaiset taustat ja osaamiset tuli pystyä huomioimaan, jotta markkinointiteknologia saataisiin menestyksekkäästi käyttöön. Roger ohjasi asiakasta tunnistamaan erilaisia markkinointiohjelmien ideoita, joista priorisoitiin neljä potentiaalisinta kehitettäväksi Marketing Program Playbookiksi. Playbookit auttoivat asiakkaan liiketoimintoja ymmärtämään, mitä markkinointiteknologialla voi tehdä ja tarjosivat myös selkeät ensimmäiset stepit, joita voidaan toteuttaa jo ennen kuin teknologia on edes käytettävissä. Neljän erilaisen liiketoiminnan tarpeet auttoivat myös tunnistamaan markkinointiteknologialta vaadittavat toiminnallisuudet, jolloin teknologiavalinta helpottui. Add a link here
Kasvualustojen tarjoaja

Yritys 2 Oy

Globaalisti toimivan suomalaisen organisaation yhdessä liiketoiminnassa haluttiin lähteä miettimään, miten markkinointiteknologiaa voitaisiin hyödyntää heidän liiketoiminnassaan. Ensimmäisessä vaiheessa valittiin kohderyhmäksi yhden liiketoiminnan asiakkaat, joille suunniteltiin oma Marketing Program Playbook. Suunnittelun yhteydessä tunnistettiin uusi iso markkinointi-idea, jonka ympärille nivottiin jo oleamssaolevia markkinointitoimenpiteitä ja suunniteltiin kokonaan uusia. Projekti auttoi liiketoimintaa ja osallistujia tunnistamaan markkinointiautomaation mahdollisuudet ja hyödyt sekä selkeän suunnitelman siitä, millaisilla automaatioilla kannattaa lähteä liikkeelle. Add a link here

Miksi Roger Marketing Program Playbook?

  • Markkinoinnin automaation hyödyntäminen tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen. Rogerin asiantuntemuksen avulla voidaan valita ensimmäiset kehittämiskohteet ja keskittyä niihin.

  • Markkinointiteknologiat ja niihin liittyvä ajattelu vaatii vähän erilaista lähestymistä, kuin aiemmin. Playbookin tekoon osallistuvat henkilöt omaksuvat ajattelutavan projektin aikana.

  • Parissa viikossa ja neljällä työpalaverilla voidaan luoda liiketoinintavaikutuksen tuottava suunnitelma siitä, miten markkinointiautomaatiota hyödynnetään.

  • Rogerin kokemus erilaisista organisaatioista ja liiketoiminnoista auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja löytämään uusia mahdollisuuksia.
mockup contact-1

Usein kysytyt kysymykset

Paljonko Marketing Program Playbook maksaa?

Marketing Program Playbook on aina asiakaskohtaisesti räätälöity projekti, jolloin myös sen kustannus vaihtelee jonkin verran. Ota yhteyttä ja varmistetaan teille sopivan Playbookin sisältö ja kustannus.

Mitä Playbookin toteutus edellyttää organisaatioltani?

Playbookista saadaan suurin hyöty, kun sen toteutukseen osallistuu henkilöstöä vähän laajemmin. Yleensä suosittelemme, että mukana on markkinoinnin, myynnin, tuotehallinnan sekä IT:n edustajia - toisinaan myös asiakaspalvelu tai toimitukset. 

Alle kymmenen henkilön ryhmillä Playbookin toteutus on jouhevaa ja suoraviivaista. Tällöin tyypillinen toteutustapa on kolme noin 2,5 tunnin työpalaveria sekä yksi tulosten läpikäyntitapaaminen. Näiden lisäksi on hyvä varata hieman aikaa taustatietojen keräämiseen ja tapaamisten valmisteluun. Yksittäisen henkilön työaikaa ei siis kulu projektissa paria päivää enempää.


Haluatko keskustella palvelusta tarkemmin?

Voit olla suoraan yhteydessä alla oleviin henkilöihin tai jättää meille yhteydenottopyynnön. 

sami akseli

Sami Akseli

Head of Marketing and Sales Digitalization

Kysy lisää palvelusta