Skip to content

Visio markkinointiautomaation hyödyntämisestä

Miksi markkinointiautomaation visio on tärkeä?

Usein markinointiautomaatio mielletään tärkeäksi kehityskohteeksi, mutta sitä on vaikea konkretisoida tai sitä ei kyetä sitomaan aitoihin liiketoimintatavoiteisiin, jolloin yrityksen johto voisi sitoutua markkinointiautomaation hyödyntämiseen. Rogerin kokemuksen mukaan markkinointiteknologioiden hyödyntäminen on pitkäkestoinen ja jatkuva prosessi, josta saavutetaan liiketoimintahyötyä vain jatkuvan kehittämisen kautta. Ja mitä pitkäjänteisemmin ja -aikaisemmin markkinointiautomaatiota kehitetään sitä suurempi liiketoimintahyöty siitä saadaan.

Markkinointiautomaation visio vastaa kysymyksiin siitä, mitä mahdollisuuksia markkinoinnin automaatio tarjoaa yrityksellesi ja miten niitä voi hyödyntää? Markkinointiautomaation visio lähtee liikkeelle asiakaspolun kautta. Kun kartoitamme kanssasi asiakkaan ostopolun ja määrittelemme ostajapersoonat ymärrämme, miten ja miksi asiakkaasi asioivat yrityksesi kanssa. Tämän asiakasymmärryksen pohjalta voimme tunnistaa ja muodostaa konkreettisia käyttötapauksia, joissa markkinoinnin automaatiosta olisi eniten hyötyä sinulle ja asiakkaillesi yhteisen matkan jokaisessa vaiheessa.


Markkinointiautomaation teknologioiden visiot

Jokaisella yrityksellä on oma visionsa siitä, mitä markkinointiautomaatiolla halutaan saavuttaa. Toisille visiona on tarjota markkinointia ja myyntiä, jonka asiakas kokee palveluna. Joillekin visio vois olla jatkuvasti pyörivän Markkinointikoneen tai Asiakuuskoneen rakentaminen. Toisilla tavoitteena on luoda lisäkilpailuetu digitaalisesti johdetusta asiakaskokemuksesta. Markkinointiautomaatiota hyödynnetään paljon myös perinteisen markkinoinnin ulkopuolella myynnissä ja asiakaspalvelussa. Siksi markkinointiteknologioiden visio voi joillain toimialoilla lähteä myös siitä, miten luodaan digitaalinen palvelukokemus, jonka asiakkaat kokevat parempana kuin henkilökohtaisen palvelun.

Hyvin kiteytetty markkinointiautomaation visio helpottaa teknologian liiketoimintahyötyjen ymmärtämistä ja niistä kertomista. 

Markkinointikone ja Asiakkuuskone

Markkinointikone ja Asiakkuuskone ovat visioita teknologiaratkaisuista, joiden avulla luodaan jatkuvasti pyörivä automatisoitu markkinointiprosessi, joka viestii asiakkaalle relevantista asiasta, oikealla hetkellä ja parhaiten toimivalla kanavalla. Markkinointikoneen tavoitteena on usein luoda markkinointiin ja myyntiin toimintamallit, joiden avulla asiakas kokee yrityksen markkinoinnin ja myynnin palveluna.

Concept of sending e-mails from your computer

Lisää kilpailuetua markkinointiteknologiasta

Markkinointiteknologiat mahdollistavat sekä lyhyen aikavälin operatiiviset, keskipitkän aikavälin taktiset ja pitkän aikavälin strategiset liiketoimintahyödyt. Kilpailuetu rakentuu paremmalle asiakaskokemukselle, kasvavalle liikevaihdolle sekä tehokkaammille toimintamalleille.

businessman hand working with new modern computer and business strategy as concept

Digital First

Markkinointiteknologioita hyödyntämällä voidaan ymmärtää asiakkaita ja heidän tilanteitaan entistä paremmin. Organisaatiot, joilla on suuri määrä asiakaskohtaamisia pyrkivät liiketoimintavaikutukseen Digital First -ajattelulla, jossa markkinointiteknologioita hyödynnetään prosessimoottorina, jonka avulla tuotetaan ylivoimainen palvelukokemus. Käytännössä pyritään siihen, että asiakkaat aktiivisesti suosivat digitaalista palvelukanavaa henkilökohtaisen palvelun sijaan.
Smartphone with finance and market icons and symbols concept

Markkinointiautomaation visioita

Esimerkiksi autokaupan organisaatiot

Markkinointikoneesta tehoa ja tuloksia arjen operointiin

Markinointikone pohjautuu oikean ja validoidun asiakasdatan hyödyntämiseen asiakaspolun oikeissa vaiheissa. Markkinointikone automatisoi monikanvaista viestintää ja ohjaa myyntiä toimimaan oikea-aikaisesti.
card_ruka

Lisäkilpailuetu digitaalisesti ohjatusta asiakaskokemuksesta

Rukakeskus hyödyntää taustajärjestelmiin integroitua HubSpot-platformia digitaalisen asiakaskokemuksen ohjaamiseen niin B2B- kuin B2C-liiketoiminnassa.
card_caruna

Parasta palvelua on palvelu, jota ei tarvita

Carunan tavoitteena on toimia proaktiivisesti tavalla, jossa yritys pitää huolen asiakkaasta jo ennen kuin asiakas edes huomaa tarvitsevansa apua. Tällainen toimintamalli on mahdollista hyvin suunnitelluilla digitaalisilla tai digitaalisesti ohjatuilla palveluprosesseilla.

Mistä apua markkinointiteknologian vision määrittämiseen?

Varaa keskusteluaika

Olen Sami Akseli ja vastaan Rogerilla markkinoinnin ja myynnin digitalisaation palveluista. Sparrailen mielelläni kanssasi markkinointiautomaatioon liittyvissä asioissa. Varaa kalenteristani sinulle sopiva keskusteluaika.