Skip to content

CRM Jump-Start Playbook

Tunnista mitä hyötyä CRM:stä yrityksellesi olisi

CRM Jump-Start Playbookin avulla voimme tehokkaasti tunnistaa organisaatiosi toiveet ja mahdollisuudet CRM-ratkaisun osalta. CRM-ratkaisu on niin keskeinen osa liiketoimintaa, että sen hankintaan liittyy poikkeuksetta useita erilaisia ja joskus keskenään ristiriitaisiakin odotuksia. Lisäksi erilaisia odotuksia ja tarpeita tunnistetaan koko ajan lisää. Rogerin Playbookin avulla CRM Use Caset (eli käyttötapaukset) tunnistetaan ja dokumentoidaan systemaattisesti, jolloin voidaan muodostaa näkemys odotetuista ratkaisun toiminnallisuuksista. Arvioimalla näiden tunnistettujen toiminnallisuuksien liiketoimintahyöty ymmärretään, millaisia mahdollisuuksia CRM-ratkaisu yritysellesi tuo. 

CRM Jump-Start Playbook -lähestyminen tuottaa yrityksellesi yhteisen näkemyksen CRM:n käyttötarpeista, liiketoimintahyödystä sekä potentiaalisesti sopivista CRM-teknologioista siten, että Playbookissa on CRM-ratkaisun tarjouspyyntöön tarvisemasi tiedot yhdessä paketissa.

Mitä saat hankkiessasi CRM Jump-Start Playbookin?

SMS and WhatsApp sent from HubSpot
icon smswa

Tunnistetut ja dokumentoidut CRM Use Caset eli käyttötapaukset

bubbles

Arvio CRM:n mahdollisuuksista sekä liiketoimintahyödystä

bubbles

Suosituksen ja perustelut potentiaalisten CRM-teknologioiden valintaan


CRM Jump-Start Playbook sopii erityisesti pk-yrityksille

Rogerin Visio-mallia on hyödynnetty useiden pörssiyhtiöiden asiakaskokemuksen ja asiakkuusjärjestelmien tarpeiden tunnistamisessa ja suunnittelussa. CRM Jump-Start Playbookissa hyödämme samoja testattuja metodeita, mutta toteutus skaalataan tehokkaaksi pienille- ja keskisuurille yrityksille sopivaksi kokonaisuudeksi. Playbookin suunnittelu tehdään osallistavilla metodeilla yhdessä organisaatiosi avainasiantuntijoiden kanssa. Koko prosessissa mukana olevien asiantuntijoiden aikaa tarvitaan noin kaksi-kolme työpäivää. 


Mitä CRM Jump-Start Playbookissa huomioidaan?

Parhaat käytännöt

Benchmarkingilla voidaan tunnistaa ja ymmärtää, miten CRM-ratkaisuja hyödynnetään muissa PK-yrityksissä. Tämä auttaa tunnistamaan käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä sekä asettamaan oman tavoitetason oikealle kohdalle.

easy implementation for SMS for HubSpot

Asiakkaan näkökulma

Tunnistamalla asiakkaan kipupisteitä ja toiveita voidaan arvioida, miten asiakkaasi kokema palvelu paranisi CRM-ratkaisun avulla. 

Mobile message send completed

Yrityksen tarpeet

Mitä tarpeita yrityksesi eri toiminnoilla (markkinoinnilla, myynnillä, toimituksilla, asiakaspalvelulla, talousosastolla) on CRM:n osalta. 

Reliable mobile messaging for HubSpot

Odotettu liiketoimintahyöty

Tunnistamalla CRM:n arvoajurit (value drivers) voidaan arvioida ratkaisusta saatavaa liiketoimintahyötyä. Liiketoimintahyödyn tunnistaminen mahdollistaa CRM:n budjetoinnin.

Secure mobile messaging from HubSpot

CRM:n tavoitteiden asettaminen

Tavoitteiden asetanta auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan tavoitteet CRM:n hankinnalle ja hyödyntämiselle. Nämä tavoitteet auttavat kirkastamaan, mikä CRM:ssä on teille olennaista.

risk free pricing for SMS and WhatsApp

Potentiaalisten CRM-teknologioiden tunnistaminen

Kun keskeiset CRM:n toiminnallisuudet ja toiveet on dokumentoitu ja priorisoitu voidaan tunnistaa yritykselle sopivia CRM-ratkaisuja. Roger tunnistaa yritykselle sopivia CRM-teknologioita sekä niiden vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa yrityksen tarpeisiin.


Miksi Roger CRM Jump-Start Playbook?

  • CRM-teknologioihin kohdistuu paljon erilaisia odotuksia ja toiveita sekä usein aikataulupaine. Rogerin avulla nämä odotukset ja toiveet saadaan tunnistettua,  dokumentoitua ja priorisoitua tehokkaasti. 

  • Playbook-prosessissa tunnistetaan ja rakennetaan yhteistä tavoitetilaa CRM-ratkaisulle. Tämä helpottaa projektin tavoitteiden asetantaa ja läpivientiä.

  • Liiketoimintahyödyn tulee ohjata CRM:n hyödyntämistä. Roger auttaa tunnistamaan liiketoimintahyödyn lähteet.

  • Saat käyttöösi Rogerin yli 25 vuoden kokemuksen CRM-ratkaisuista oman projektisi tueksi.
mockup contact-1

Usein kysytyt kysymykset

Paljonko CRM Jump-Start Playbook maksaa?

CRM Jump-Start Playbook on PK-yrityksille suunnattu kustannustehokas palvelu. Kyseessä on usein asiakaskohtaisesti räätälöity projekti, jolloin myös sen kustannus vaihtelee jonkin verran. Ota yhteyttä ja varmistetaan teille sopivan Playbookin sisältö ja kustannus. 

Mitä Playbookin toteutus edellyttää organisaatioltani?

Playbookista saadaan suurin hyöty, kun sen toteutukseen osallistuu henkilöstöä vähän laajemmin. Yleensä suosittelemme, että mukana on markkinoinnin, myynnin, tuotehallinnan sekä IT:n edustajia - toisinaan myös asiakaspalvelu tai toimitukset. 

Alle kymmenen henkilön ryhmillä Playbookin toteutus on jouhevaa ja suoraviivaista.  Yksittäisen henkilön työaikaa projektissa voi kulua yhteensä noin kolmen työpäivän verran.


Haluatko keskustella palvelusta tarkemmin?

Voit olla suoraan yhteydessä alla oleviin henkilöihin tai jättää meille yhteydenottopyynnön. 

sami akseli

Sami Akseli

Head of Marketing and Sales Digitalization

Kysy lisää palvelusta