Skip to content

  HubSpot Auditointi

  Tilaa kartoitus HubSpot-portaalin tilasta

  HubSpot-portaalin auditointi

  HubSpot on helppokäyttöinen ja monipuolinen työkalu, jossa myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu löytyvät kaikki samasta järjestelmästä. HubSpotilla hallitset koko asiakasrajapinnan yhdellä työkalulla. Monissa organisaatioissa HubSpotia käyttävät useat eri henkilöt ja tiimit, jolloin kontakteja, duplikaatteja ja eri dataa kertyy järjestelmään paljon. Ilman yhtenäisiä prosesseja ja järjestelmän käyttötapaa, tieto on usein hajanaista ja epäjärjestyksessä, eikä kaikkia HubSpotissa olevia työkaluja saada hyödynnettyä oikein.

  HubSpotin portaalin auditointi auttaa varmistamaan HubSpotin tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön organisaatiossa. Auditoinnin avulla tunnistetaan mahdolliset ongelmat ja pullonkaulat, jotka ovat esteenä tehokkaalle HubSpotin käytölle. Samalla auditointi auttaa sinua myös parantamaan portaalin toimivuutta. HubSpot-portaalin auditoinnin ensimmäisessä vaiheessa käymme läpi Marketing Hubin systemaattisesti sekä analysoimme portaalin käyttöä ja kuinka sen käyttöä voisi tehostaa.

  Mitä hyötyä HubSpot-portaalin auditoinnista on?

  hubi01
  channel

  Tiedät miten hyvin hyödynnätte HubSpotin mahdollisuuksia

  Saat sertifioidun HubSpot-partnerin seniorikonsultin laatiman analyysin HubSpot Marketing Hubin tämän hetkisestä hyödyntämisen tasosta.
  diamond

  Tunnistat, missä on mahdollisuus saada enemmän hyötyä ilman investointeja

  Auditointiraportissa on suositukset ja perustelut järjestelmän käytön tehostamiselle sinun organisaatiossasi.
  success

  Priorisoimalla saat aikaan välittömiä vaikutuksia

  Auditoinnin osana olevalla pisteytysmallilla priorisoidaan yhdessä kehitysmallisuudet liiketoimintavaikutuksen ja toteutuksen haastavuuden osalta.

  Milloin on hyvä hetki auditoida HubSpot-portaali?

  Paras aika auditoida HubSpot-portaali on silloin, kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta myös HubSpotin käyttöön. Auditointi auttaa ongelmien ja pullonkaulojen tunnistamisessa ja sen avulla myös varmistetaan, että HubSpotia käytetään tehokkaasti sekä eri Marketing Hubin ominaisuuksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. 

  Muutamia keskeisiä tilanteita, joissa HubSpot Auditoinnit on koettu hyödylliseksi:

  1. Organisaatio kasvaa nopeasti ja samalla HubSpotin käyttö on lisääntynyt.
  2. Uusia henkilöitä on tullut tiimiin ja heidän on opittava käyttämään HubSpotia tehokkaasti.
  3. Markkinointi- ja myyntistrategiat ovat muuttuneet, ja HubSpotin käyttöä on sopeutettava uusiin tarpeisiin.
  4. HubSpotissa olevassa datassa on paljon duplikaatteja, virheitä tai muita ongelmia, jotka vaikeuttavat sen käyttöä.
  5. Halutaan varmistaa, että HubSpotin käyttö on tarkoituksenmukaista ja että kaikki sen ominaisuudet hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.
  6. HubSpotin sopimuskausi on vaihtumassa ja halutaan varmistaa, että uudella kaudella on käytössä tarpeita vastaavat lisenssit.

  Mitä HubSpot auditoinnissa huomioidaan?

  Reliable mobile messaging for HubSpot

  HubSpotin käytön tehokkuus

  Varmistetaan HubSpotin eri työkalujen mahdollisimman tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastellaan myös, että HubSpot on konfiguroitu ja otettu käyttöön parhalla mahdollisella tavalla.

  Mobile message send completed

  Yrityksen tarpeet

  Käydään läpi, mitä tarpeita yrityksesi eri toiminnoilla (markkinoinnilla, myynnillä,  asiakaspalvelulla) on HubSpotin käytön tehostamisen osalta ja varmistetaan, että HubSpotin käyttö vastaa näitä tarpeita. 

  Secure mobile messaging from HubSpot

  Raportointi ja analyttiikka

  Analysoidaan, miten raportteja käytetään päätöksenteon tukena, vastaavatko ne organisaation tarpeita ja miten niitä voisi hyödyntää entistä paremmin.

  easy implementation for SMS for HubSpot

  Datan ja tietojen laatu

  Tunnistetaan HubSpotin datassa olevat virheet, duplikaatit ja muut ongelmat, jotka vaikeuttavat sen käyttöä.

  risk free pricing for SMS and WhatsApp

  Integroinnit muihin järjestelmiin

  Varmistetaan, että integroinnit on asennettu oikein ja niitä käytetään tehokkaasti.

  Yhtenäiset prosessit ja käytännöt

  Ymmärretään, millä käytännöillä ja prosesseilla varmistetaan HubSpotin yhtenäinen käyttö, jotta tieto on yhdenmukaista.


  Miksi tilata HubSpot-auditointi?

  • HubSpot-auditointi on tehokas tapa arvioida, miten hyvin käytätte HubSpotia tai hyödynnätte HubSpotin eri ominaisuuksia ja toimintoja sekä miten sen käyttöä voitaisiin kehittää tulevaisuudessa. Rogerin avulla HubSpotissa olevat pullonkaulat saadaan tunnistettua tehokkaasti.

  • Auditoinnin avulla löydät kehityskohteita, jotka auttavat optimoimaan HubSpotin käyttöä ja parantaa myös liiketoiminnan tehokkuutta.  Roger auttaa tunnistamaan kuinka hyvin käytätte HubSpotin työkaluja ja miten niitä voitaisiin hyödyntää paremmin.

  • Auditoinnin kautta tunnistetaan mahdollisia ongelmia, kuten puutteita tiedon laadussa tai integraatioissa, ja Roger antaa suosituksia niiden korjaamiseksi. Tämä auttaa optimoimaan HubSpotin käyttöä ja varmistaa, että saatte kaiken irti HubSpotin monipuolisista ominaisuuksista.

  • HubSpot-auditointi on hyödyllinen tapa tarkastella HubSpotin käyttöä ja löytää kehityskohteita sen parantamiseksi. Rogerin avulla optimoitte HubSpotin käytön ja parannatte samalla liiketoiminnan tehokkuutta.

  • Saat Rogerin kattavan kokemuksen HubSpot-ratkaisuista ja työkaluista oman HubSpot -portaalin käytön tueksi.
  hubi01

  Usein kysytyt kysymykset

  Mitä HubSpot auditointi pitää sisällään?

  HubSpot-portaalin auditointi koskee ensimmäisessä vaiheessa Marketing Hubin käyttöä ja auditoinnissa analysoimme portaalin tämän hetkistä käyttöä.

  • Auditointi käynnistyy alkukartoituksella kyselyn ja haastattelun merkeissä, joka antaa meille kuvan lähtötilanteestanne. 
  • Auditoinnin osalta saatte raportin suosituksilla ja perusteluilla HubSpot Marketing Hubin käytön tehostamiselle.
  • Lisäksi käytämme kehittämäämme pisteytysmallia tunnistamaan ja priorisoimaan kehitysmahdollisuudet liiketoimintavaikutuksen ja toteutuksen haastavuuden osalta.

   

  Mitä HubSpot auditointi edellyttää organisaatioltani?

  HubSpotin auditoinnista saadaan suurin hyöty, kun sen kartoitushaastatteluun osallistuu henkilöstöä vähän laajemmin. Yleensä suosittelemme, että mukana on markkinoinnin ja myynnin edustajia - toisinaan myös asiakaspalvelu tai IT. Haastattelun kesto on korkeintaan tunti.

   

  Lisäksi toimitamme ennen haastattelua ennakkokyselyn, johon toivomme vastauksia ennen HubSpot audinoinnin käynnistävää haastattelua.

  Miten paljon työaikaa organisaatioltani HubSpot-auditointi vaatii?

  Itse HubSpot auditointi toteutetaan Rogerin sertifioidun HubSpot asiantuntijan toimesta. HubSpot auditointiin valmistava haastattelu vie organisaatioltasi työaikaa korkeintaan tunnin verran ja tämän lisäksi toimitamme lyhyen ennakkokyselyn täytettäväksenne.

   

  HubSpot-portaalin auditoinnin lopputulosten ja pisteysmallin läpikäynnille on hyvä varata lisäksi aikaa reilun tunnin verran.


  Haluatko keskustella HubSpot portaalin auditoinnista tarkemmin?

  Voit olla suoraan yhteydessä alla oleviin henkilöihin tai jättää meille yhteydenottopyynnön. 

  sami akseli

  Sami Akseli

  Head of Marketing and Sales Digitalization