Skip to content

Medaffcon x Roger Studio 

Medaffcon johtaa myyntiä tiedolla, ei mutulla 

Myynnin johtamisen tehokkuutta ja raportointia voidaan parantaa huolellisesti suunnitelluilla, räätälöidyillä CRM-ratkaisuilla. HubSpot Sales Hub Professional on helppokäyttöinen CRM myyntityön helpottamiseen ja myynnin johtamiseen. Roger Studio suunnitteli ja toteutti asiakkaalleen Medaffconille HubSpot CRM -ratkaisun, jonka avulla myynnin johtamista kehitettiin nopeasti ja tuloksellisesti niin, että uudet toimintatavat saatiin sujuvaksi osaksi arjen tekemistä. 
 

Medaffconin konsultointipalvelut yhdistävät ainutlaatuisesti lääke- ja terveystaloustieteellisiä näkökulmia sekä moderneja datatieteitä. HubSpot Marketing Hubin markkinointitoiminnallisuudet oli otettu yrityksessä käyttöön jo joitakin vuosia aiemmin. Nyt ajankohtaiseksi tuli panostaa myynnin tekemisen, raportoinnin ja johtamisen mallin kehittämiseen myös järjestelmänäkökulmasta.

Jo aiemmin meidän toinen liiketoiminta-alue oli alkanut käyttämään HubSpotia myynnissä. Silloin se oli vähän kotikututoista, koska HubSpot oli meillä lähinnä markkinoinnin työkalu. Roger Studio olikin meille hyvä kumppani jalkauttamaan HubSpotin myynnin tueksi myös pääliiketoiminnan osalta. Yhdessä Rogerin kanssa nostimme myynnin johtamisen paljon hienommalle ja isommalle skaalalle kuin aiemmin”, projektissa tiiviisti mukana ollut Medaffconin Marketing Lead Tuuli Moilanen kertoo.
”Meillä ei ole enää juurikaan mututuntumaa ja fiilistelyä, vaan suora näkymä ja oikeaa tietoa myynnin johtamiseen.” 
 

Tehokkaalla sparrauksella tuottaviin tuloksiin

Muutamassa viikossa Roger ja Medaffcon toteuttivat projektin, jossa yrityksen myynnin ohjaaminen ja raportointi nostettiin kokonaan uudelle tasolle.

Aluksi keskityttiin ymmärtämään ja analysoimaan nykytilannetta, miten ja millä järjestelmillä myyntiä yrityksessä tehdään. Tämän jälkeen mietittiin myyntiprosessin uudelleen rytmittämistä sekä asiakasviestinnän systemaattinen dokumentointi HubSpotiin, minkä jälkeen siirryttiin käyttötavan suunnitteluun. 

”Sparrasimme ja mietimme yhdessä, miten myyntiprosessia voisi hallita ja johtaa helpommin ja miten se visualisoitaisiin niin, että asiakkaalla olisi hyvät työkalut myynnin johtamiseen. Siitä ruvettiin työstämään tarpeellisia raportteja ja suunnitelmia”, kuvailee Roger Studion HubSpot-liiketoiminnasta vastaava Sami Akseli

”Medaffconin työympäristö on suoraviivaista ja nopeaa, joten myyntityön tekemisen mallin pitää olla myös samankaltainen.” 

"Roger Studio olikin meille hyvä kumppani jalkauttamaan HubSpotin myynnin tueksi myös pääliiketoiminnan osalta. Yhdessä Rogerin kanssa nostimme myynnin johtamisen paljon hienommalle ja isommalle skaalalle kuin aiemmin”
Marketing Lead Tuuli Moilanen, Medaffcon

HubSpot on CRM, joka on helppo omaksua ja jota myyjät haluavat käyttää

Medaffconin johdossa ja konsernitasolla haluttiin saada myynnin tekemiseen parempi läpinäkyvyys, ja tämä huomioitiin HubSpot Sales Hub Professonial -ratkaisua räätälöidessä. Suunnittelun rinnalle toteutettiin uudet myynnin seurantaraportit niin johdon, myyjän kuin yksittäisen asiakkuudenkin näkökulmasta.  
 
Järjestelmä haluttiin Medaffconissa suoraviivaisesti käyttöön niin, että sitä kehitettäisiin jatkossa pikkuhiljaa. HubSpotin CRM sopi toiveeseen luontevasti. Projektin aikana todettiin myös, että laajoista HubSpot Marketingin lisensseistä voidaan luopua ja ottaa tilalle laajemmat Sales Hub -lisenssit. Tämän muutoksen myötä myös HubSpot-järjestelmän lisenssien kokonaiskustannus putosi merkittävästi. 
 
”HubSpot CRM:stä löytyy myyntiä varten kaikki keskeiset asiat. Se on hyvin intuitiivinen ja helppokäyttöinen sekä nopeasti käyttöön otettava verrattuna moniin muihin vastaaviin järjestelmiin. Se on luonnollinen valinta sellaisille yrityksille, jotka jo hyödyntävät HubSpotin markkinoinnin automaatiota”, toteaa Rogerin johtava konsultti Pirkka Liukkonen
Sami Akselin mukaan HubSpotissa avainasemassa on, että sitä on aidosti kiva käyttää ja myyjät kokevat saavansa sen käytöstä apua omaan työhönsä. Samalla myyntitulosten seuranta paranee ja uusien myyntimahdollisuuksien tunnistaminen sekä edistäminen helpottuu ja systematisoituu. Olennainen hyöty on myös asiakasdatan parempi ylläpito ja ristiinmyynnin tekemiseksi tarvittavien näkymien ajantasaisuus. 
 
”Myynnin johtamisessa on usein ensisijaisena haasteena, miten raportoidaan ja miten saadaan läpinäkyvyys. Siinä unohdetaan, miksi myyjä hyötyisi tiedon syöttämisestä ja järjestelmän käyttämisestä. HubSpotiin on sisäänrakennettu paljon sellaisia ominaisuuksia, joista myyjä hyötyy.” 
Medaffconin Sales Lead Tomi Vahevaara voi hyvin allekirjoittaa HubSpotin CRM:n hyödyt myyjille.  
 
”Työkalun helppokäyttöisyyden vuoksi järjestelmään laittaa tietoa mielellään. Meidän myyjille kyseessä on työkalu, joka pitää ajan tasalla myynnin mittareista. Ennen kaikkea se myös näyttää, missä mennään olemassa olevien projektien osalta.” 
”Asioita ei jää roikkumaan eikä liidejä unohdu, koska järjestelmä pitää huolta, että ne pysyvät näkyvillä ja niitä viedään eteenpäin”, Tuuli Moilanen toteaa. 
”HubSpotin CRM antaa meille hyvän näkymän siitä, millainen tarjouskanta on. Pystymme ymmärtämään paremmin, missä mennään ja ennustamaan, mihin mennään. Tällaista elementtiä meillä ei ole aiemmin ollut.”
Sales Lead Tomi Vahevaara, Medaffcon

Suuntaviivat liiketoiminnan ohjaamisen 

Käytännön myyntityön seuraamisen lisäksi HubSpot Sales Hub on Medaffconille oleellinen työkalu liiketoiminnan ohjaamiseen yritystasolla, Tomi Vahevaara huomioi.  
 
”HubSpotin CRM antaa meille hyvän näkymän siitä, millainen tarjouskanta on. Pystymme ymmärtämään paremmin, missä mennään ja ennustamaan, mihin mennään. Tällaista elementtiä meillä ei ole aiemmin ollut.” 
Roger Studion avulla Medaffconilla on nyt siis käytössään HubSpot Sales Hubin raportointi, jota pystytään hyödyntämään johtoryhmässä, myynnin johtamisessa ja yksittäisten myyjien työssä. Tämä vaikuttaa työn ennakoitavuuteen ja johtamiseen niin, että lopputulos lisää läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. 
 
”Heillä on nyt yhteinen toimintamalli, joka auttaa löytämään parhaat käytännöt ja levittämään niitä yrityksen sisällä”, Sami Akseli luonnehtii.  
”Myynnin johtamisessa on usein ensisijaisena haasteena, miten raportoidaan ja miten saadaan läpinäkyvyys. Siinä unohdetaan, miksi myyjä hyötyisi tiedon syöttämisestä ja järjestelmän käyttämisestä. HubSpotiin on sisäänrakennettu paljon sellaisia ominaisuuksia, joista myyjä hyötyy.”
Sami Akseli, Roger Studio

Vahvat näkemykset yhteen onnistuneesti 

Yhteistyö Rogerin kanssa saa Medaffconin Vahevaaralta ja Moilaselta paljon kiitosta. Projekti sujui Moilasen mukaan älyttömän hyvin, ja prosessi oli Rogerilla loistavasti hallussa alusta loppuun. 
 
”Heillä oli selkeä kaava, miten asioita viedään eteenpäin sekä näkemystä siitä, mitä meidän tilanteessamme on parasta tehdä. Ratkaisu räätälöitiin sataprosenttisesti meitä varten, ja koko ajan tiesi asiakkaana, missä kehitystyössä mennään.” 
 
”Aikataulut pysyivät todella hyvin, eikä yllättäviä lisäkuluja tullut. Rogerilla on hyviä, avoimia tyyppejä töissä, ja heillä on sujuva tapa toimia”, Vahevaara sanoo. 
Liukkonen Rogerilta kiittelee, että yhteistyö Medaffconin kanssa oli suoraviivaista ja toimivaa. Projektiin kuului hyvä keskusteluyhteys, ja asioita työstettiin aidosti yhdessä. Akseli kuvaa, että molempien osapuolten vahvuudet törmäytettiin onnistuneesti yhteen: Rogerin vahva kokemus CRM-järjestelmästä ja useista eri toimialoista sekä Medaffconin näkemys siitä, miten ja miksi heidän kannattaisi myyntiä tehdä. 
 
”Aina ei tarvitse vaihtaa työkalua, vaan usein auttaa, että katsotaan, miten nykyisestä työkalusta saadaan kaikki mahdolliset tehot irti. Sovitaan sellaiset yhteiset toimintamallit ja raportoinnit, että ne tukevat käyttäjien työtä arjessa”, Akseli summaa. 

Medaffcon

Medaffcon yhdistää ainutlaatuisesti lääke- ja terveystaloustieteellisiä näkökulmia sekä moderneja datatieteitä. Palveluidemme laatu perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen sisältö- ja prosessiosaamiseen sekä vahvaan yhteistyöverkostoon lääketeollisuudessa, terveydenhuollossa, akatemiassa ja tutkimusyhteisössä.

medaffcon.fi

medafccon logo

Onnistu CRM-hankkeessa

Opas on laadittu muistilistaksi liiketoimintalähtöisen CRM-hankkeen onnistuneeseen läpivientiin. Lataa opas!
Lue lisää
06 - Onnistu CRM-hankkeessa-2-1-1

Varaa keskusteluaika

Olen Sami Akseli ja vastaan Rogerilla markkinoinin ja myynnin digitalisaation palveluista. Sparrailen mielelläni kanssasi markkinointiautomaatioon liittyvissä asioissa. Varaa kalenteristani sinulle sopiva keskusteluaika.