Skip to content
← Back

Markkinoinnin automaatio johtaa harhaan

Markkinoinnin automaatio johtaa harhaan

Yritykset lähtevät usein markkinointiautomaatioon ontuvin oletuksin: työ vähenee, kyseessä on kertaluontoinen projekti, markkinoinnin automaatio on itsenäinen kokonaisuus ja korkeakoulutettujen resurssit saadaan pois operatiivisesta näpertelystä…yada yada.

Voisin jatkaa listausta, mutta tuskin jaksaisit lukea sitä kokonaan. Uskallan väittää, että harhaanjohtavalla markkinoinnin automaatio -termillä on tässä kalapaliikissa niljakkaat näppinsä pelissä.

Avaan tässä artikkelissa sanaisen arkkuni ja muutaman pinttyneimmistä markkinoinnin automaatiota koskevista väärinkäsityksistä, joihin törmään tuon tuosta muun muassa teollisuuden, kaupan ja median toimialoilla yritysten ylintä johtoa myöten.

Markkinoinnin automaation myötä työ vähenee

Ei vähene. Ei ole tarkoituskaan vähentyä.

Markkinoinnin automaation myötä työ jopa lisääntyy, varsinkin aluksi. Yritykseltä vaaditaan runsaasti suunnitelmallisuutta ja kärsivällisyyttä sekä hihojen käärimistä, työtä. Paljon työtä. Varsinkin suuremmissa yrityksissä onnistumiseen vaaditaan myös hyvinkin kokonaisvaltaista kulttuurin muutosta, mikä puolestaan edellyttää koulutusta, viestintää, läpinäkyvyyttä, sitoutumista ja sitouttamista. Tässä muutama askare, jotka tulevat pitämään jengin melko kiireisinä – siihen on syytä myös varautua allokoimalla sekä liiketoimintajohdon että asiantuntijoiden aikaa uudenlaisten työtehtävien omaksumiseen ja suorittamiseen.

Työ ei siis vähene, muuttuu ja kehittyy kyllä.

Markkinoinnin automaatio on projekti

Tämä on yksi yleisimpiä ja vahingollisimpia väärinkäsityksiä, joka hämää niin bisnespäättäjiä kuin markkinoinnin tekijöitä joka tasolla.

Toki markkinoinnin automaatioon voi liittyä alussa projektivaihe. Pidän tätä projektivaihetta kuitenkin hieman vaarallisena, sillä osallisien on usein hankala katsoa projektivaihetta pidemmälle ja ymmärtää, että tämähän on uusi tapamme tehdä työtä, uusi tapamme johtaa liiketoimintaa, uusi tapamme kohdata asiakkaamme.

Ymmärtäähän sen, kun aluksi luodaan projektiryhmä, projektisuunnitelma – projektin alku ja loppu. Projektivaihe voidaan saada menestyksekkäästikin loppuun (vaikkapa tämän oppaan avulla), mutta rohkea ja ennakkoluuloton karjunta lässähtää turhan usein ujoksi miukumiseksi, kun olisi tarkoitus omaksua automaatio osaksi arkea.

Tässä on peiliin katsominen konsulteilla ja toimittajilla. On meidän tehtävämme auttaa yrityksiä ymmärtämään… ei, vaan saada yritykset ymmärtämään, että kyseessä ei ole projekti.

Markkinoinnin automaatio on uusi sähköpostimasiina

Sähköposti = sähköisen viestinnän kanava tai yksittäinen kanavassa lähetettävä viesti.

Markkinoinnin automaatio = liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen johtamisen ja toimintatapojen muutos.

Markkinoinnin automaatio -termi, epäonnistuttuaan kasvua edistävän ja asiakaskokemusta kehittävän metodologian kuvaamisessa, olkoon tämän saarnan syntipukki, ettei tarvitse osoitella sormella meitä ihmisiä, vika ei ole koskaan meissä. Tirsk.

Lounasta tarjolla luovuutta vastaan

Haastan kaikki valtakunnassa keksimään paremman nimen tuolle kokonaisuudelle, jota markkinoinnin automaatio niin kehnosti kuvastaa. Vastuuvapautuslausekkeena mainitsen vielä, että kyseessä on tietysti henkilökohtainen käsitykseni aiheesta.

Tarjoan parhaan idean keksijälle lounaan pääkaupunkiseudulla.

Houkutteleva tarjous, eikö totta?