opas MA kuva 

Keräsimme yhteen kokemuksemme ja näkemyksemme siitä millaisia asioita tulee ottaa huomioon, jotta markkinoinnin automaatio ei jää “irralliseksi työvälineeksi”, vaan siitä saadaan kaikki haluttu hyöty irti. Käymme oppaassa läpi käytännön vaiheet suunnittelusta tukeen ja kehittämiseen saakka.