Tehokasta asiakashankintaa pk-yrityssegmentistä

Mahtavien asiakaskokemusten luominen on Lindströmille prioriteetti. Liiketoiminnan ja prosessien digitalisoiminen kohtaamaan asiakkaiden tarpeet ja muuttunut ostoskäyttäytyminen on tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Lindströmillä ymmärrettiin, että kyetäkseen keskittämään henkilöresurssit suurempien asiakkaiden henkilökohtaiseen hoitamiseen, yrityksen on hyödynnettävä digitaalisia työvälineitä ja toimintoja uusasiakashankinnassa.

Lindstömille digitaalisen liiketoiminnan pohjana toimii verkkosivu, joka tarjoaa asiakkaille arvo ja tuottaa yrikselle laadukkaita diilejä.

Panostettuaan jo aiemmin verkkosivujensa näkyvyyteen ja löydettävyyteen, Lindströn tiesi, että verkossa liikkuu merkittävä määrä potentiaalisia asiakkaita etsimässä tietoa. Seuraava looginen askel oli alkaa systemaattisesti ohjata sivuille saapuneita kävijöitä eteenpäin ostopolulle. Tarjoamalla eri tarpeiden kanssa verkkosivuille päätyville vierailijoille arvokasta sisältöä oikea-aikaisesti sekä optimoimalla verkkosivujen konversiopisteet Lindström on onnistunut luomaan myyntitiimilleen jatkuvan ja kasvavan virran laadukkaita verkkodiilejä.

Lindströmillä tulokset puhuvat puolestaan

Lindströmin myynti ymmärsi kokemusten kautta inbound-liidien arvon sukkelasti ja sitoutui kontaktoimaan jokaista liidiä tehokkaasti. Lindströmin ja Roger Studion käynnistettyä yhteinen markkinoinnin automaation hanke keväällä 2017 Lindströmin verkkodiilejä hoitavien myyjien hit rate on yli kaksinkertaistunut verrattuna perinteiseen outbound-myyntiin.

Hankkeen alussa markkinoinnin automaation avulla tuotettuja liidejä ryhtyi hoitamaan yksi myyjä. Laadukkaita liidejä alkoi nopeasti kertyä yli 100 kuukaudessa, minkä johdosta tiimi laajeni ensin kahteen ja lopulta neljään myyjään, joiden tapaamistavoitteista 80% täyttyy verkkoliideistä.

lindstrom_project_results-1200x255

Mitä tehtiin

  • Verkkosivujen konversio-optimointi ja myynnillästäminen laadukkaiden liidien tuottamiseksi

  • Palvelukohtaiset sisällöt ja laskeutumissivut, joilla vastataan pienyrityksistä koostuvan asiakassegementin tunnistettuihin tarpeisiin ja kysymyksiin

  • Tehokas liidien hoidon suunnittelu ja toteutus automaattisten hoitomallien tuella: oikea myyjä kontaktoi potentiaalista ostajaa oikella hetkellä tarjoten apua ja palvelu

  • Jatkuva kehitys ja kasvuhakkerointi

  • Onnistuneen projektin tulosten pohjalta Lindström laajensi pilotoidut toiminnot Suomen lisäksi neläjjn muuhun maahan