Skip to content
← Back

HubSpot uudet julkaisut ja päivitykset - syyskuu 2023

Blogi_syyskuu

HubSpotin Inbound 2023 tapahtumassa laseeratut julkistukset uusien AI ja Smart CRM ominaisuuksien osalta alkavat näkymään myös kuukausittaisissa tuotepäivityksissä. HubSpotin kokonaisvaltainen lähestymistapa yhdistää markkinoinnin, myynnin, asiakkuudenhallinnan ja asiakaspalvelun saumattomasti, lisäten mitattavuutta ja parantaen tuloksia. Oleellinen muutos tapahtuu kuitenkin tekoälyn saralla, joka tulee muuttamaan myös myynnin ja markkinoinnin toimintamalleja HubSpotissa. Tekoäly tuo mukanaan mahdollisuuden muun muassa muuntaa blogin sisältöjä helposti kohdeyleisöä puhuttelevaksi sosiaalisen median postaukseksi, tarjoaa paremman ennustettavuuden asiakasmieltymysten osalta sekä tulee tehostamaan prosessien automatisointia. 

Syyskuun blogikirjoituksesta pääset perehtymään HubSpotin uusimpiin ominaisuuksiin ja tuotepäivityksiin, jotka tekevät järjestelmän käytön optimoinnista entistäkin tehokkaampaa! 

Sales & Service Hub päivitykset

Support Assistant

Mitä päivitys sisältää: AI pohjainen sisältöavustaja on saatavilla nyt myös Conversations Inboxissa. Sen avulla vastausten kirjoittaminen asiakkaiden viesteihin on entistä tehokkaampaa ja nopeampaa. Sisältöavustajan avulla voidaan generoida vastauksia melko näppärästi ja editoida vastauksen valmista sisältöä sekä sen äänensävyä asiakaslähtöisemmäksi. Kaikesta käydystä asiakaskohtaisesta keskustelusta on luotavissa muutamalla klikkauksella myös yhteenveto muulle asiakaspalvelutiimille, josta selviää nopeasti asiakkaan kanssa käydyn koko keskustelun konteksti käymättä läpi erikseen jokaista ketjun viestiä. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise, Beta

Support Assistant_content AI

E-sign (Sales Hub Starter)

Mitä päivitys sisältää: Sopimusten allekirjoittaminen on vihdoin saatavilla myös Sales Hub Starter -lisenssien käyttäjille. Sopimusten sähköinen allekirjoitus on E-signin avulla verkossa nopeaa ja vaivatonta. Säästät sen avulla aikaa ja resursseja sekä lisäät tehokkuutta myyntiprosessiin.  

Lisenssit, joita päivitys koskee: Starter

 

Deal Insights 

Mitä päivitys sisältää: Myyntipipelinen tilasta on jatkossa saatavilla insight dataa suoraan yksittäisen myyntiputken näkymässä ja näin myynnin tehokkuuden seuranta helpottuu ilman siirtymistä erikseen myynnin raporttien puolelle. Diilien hallinta ja seuranta on näin ollen entistä tehokkaampaa tämän parannetun näkymän ja pipeline kohtaisten metriikoiden avulla.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Starter, Pro, Enterprise, Public Beta

 

Deal Journey Analytics (Sales Hub Enterprise)

Mitä päivitys sisältää: HubSpot on kehittänyt myynnin raportointia uudella raportointi mahdollisuudella. Myyntipolun analytiikan avulla voidaan seurata esimerkiksi, miten kaupat etenevät eri myyntivaiheissa. Sankey-kaavion avulla saadaan visualisoitua diilikohtaisia tapahtumia, joka auttaa keräämään arvokasta tietoa koko myyntimatkasta ja samalla ymmärtämään paremmin, miten myyntiprosessia kannattaa optimoida. Lisäksi raportti antaa yksityiskohtaista tietoa liidien käsittelystä ja mahdollisista menetetyistä myyntimahdollisuuksista 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Enterprise

Deal Journey Analytics

 

Sales Velocity

Mitä päivitys sisältää: HubSpotin yksi uusimmista myynnin raporteista keskittyy myynnin velositeettiin ja auttaa ymmärtämään muun muassa, kuinka nopeasti myyntitiimi saa tehdyksi uusia kauppoja. Raportti on hyödyksi mahdollisten pullonkaulojen tunnistamisessa ja myynninprosessien optimoinnissa. Raportilta on nähtävissä mm. uusien generoitujen liidien määrät, konversioasteet ja myyntimahdollisuuden klousaukseen menevä aika. Kun konversion osalta ymmärretään kokonaiskuva, joka kuluu liidien matkasta asiakkaaksi, voidaan myyntitiimille asettaa realistisempia tavoitteita seuraaville kvartaaleille.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

Sales Velocity

 

Lead Funnel 

Mitä päivitys sisältää: Uuden liidiraportin avulla myyntitiimit voivat seurata liidin toimintaa kattavammin kuin aiemmin aina ensimmäisestä yhteydenotosta kauppaan saakka. Raportin avulla analysoidaan tehokkaammin liidien konverioasteita ja tämän tiedon avulla voidaan optimoida esimerkiksi liidien nutrurointiin liittyvää strategiaa. Raportin avulla voidaan myös arvioida eri liidilähtei ja myynnin tehokkuutta, mikä puolestaan ohjaa dataan perustuvaa päätöksentekoa ja auttaa näin ollen ymmärtämään paremmin liidien käyttäytymistä sekä heidän tarpeitaan. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

Lead Funnel 

 

Forecast Accuracy Tracking

Mitä päivitys sisältää: Tämä raportti keskittyy erityisesti myynnin ennustetarkkuuden seurantaan ja auttaa analysoimaan muun muassa myynnin suorituskykyä, ennusteiden luotettavuutta ja ennusteprosessin tehokkuutta entistä tehokkaammin Ennustetarkkuuden seurannan avulla hahmotetaan ja tunnistetaan myynnin trendejä ja toistuvia kaavoja ennusteiden tehokkuuden parantamiseksi.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Lead Form Routing

Mitä päivitys sisältää: Jatkossa potentiaaliset asiakkaat ovat ohjattavissa suoraan oikeille tiimeille ilman ylimääräisiä työnkulkuja lomakkeen asetusten kautta tehostaen samalla liidien käsittelyä. Lead form routing -toiminnon avulla voidaan määrittää erilaisia if kriteerejä ja asettaa erilaisia priorteetteja, joiden perusteella liidit ohjataan oikean tiimin ajanvarauskalenteriin. Ominaisuuden avulla voidaan asettaa erilaisia sääntöjä kuten ”liidit sijaintiin perustuen” tai ”liidit tuotekategoriaan perustuen” ja näin virtaviistaistetaan prosesseja ja varmistetaan, että potentiaalinen liidi ohjataan parhaiten tarpeita vastaavaan kokouslinkkiin

Lisenssit, joita päivitys koskee: Enterprise, Public Beta

Lead Form Routing

 

Email and Form Assignment Based on Availability

Mitä päivitys sisältää: Jatkossa asiakaspalvelussa viestien käsittely on entistä helpompaa ja asiakaspalveluun tulevat yhteydenottopyynnöt voidaan osoittaa automaattisesti sille asiakaspalvelijalle, joka on kyseisellä hetkellä käytettävissä. Näin asiakaspalvelutiimi käsittelee ja vastaanottaa saapuvia viestejä tehokkaammin ja yhteydenottopyyntöihin vastataan aina ajallaan. Kyseinen uusi ominaisuus auttaa myös resurssien käytön optimoinnissa.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Starter, Pro, Enterprise, Public Beta

Email and Form Assignment

 

A/B Testing Sequence Steps

Mitä päivitys sisältää: Sekvenssin A/B-testauksen avulla voidaan jatkossa testata markkinointiviestien eri versioita toisiinsa ja kasvattaa tämä avulla näkemystä siitä, mikä viestikärki toimii parhaiten kohderyhmälle sekvenssin eri vaiheissa. Sekvenssin jokaiseen vaiheeseen on määritettävissä eri versiota A/B -testaukselle ja näiden performointiin liittyvää analytiikkaa voidaan seurata helposti suoraan sekvenssin sisällä. Tämä tehostaa sekvenssien jatkuvaa optimointia ja seurantaa.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

ab_testing for sequency

 

Marketing & CMS Hub päivitykset

Marketing Hubiin on tullut useita AI:ta ja tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia koskien sosiaalisen median sisältöjen hallintaa.

AI Content Assistant for Social on mobile

Mitä päivitys sisältää: Sisältöjen luominen sosiaalisen median postauksille ei ole koskaan ollut näin helppoa. Jatkossa AI-sisältöavustaja on hyödynnettävissä myös HubSpotin mobiiliappilla ja some julkaisut onnistuvat näppärästi näin myös puhelimen kautta. AI-sisältöavustaja lisää postaukseen automaattisesti myös emojit ja hastagit. Julkaisua on mahdollisuus muokata appin kautta vielä ennen julkaisua. Somepostauksien luominen on entistä helpompaa ja nopeampaa myös liikkeellä ollessa.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

AI contetnt assistant for mobile

 

AI Assistant, Highlight Commands in Social

Mitä päivitys sisältää: Highlight-komennot ovat tekoälypohjainen ominaisuus, joka auttaa muokkaamaan ja luomaan uusia sosiaalisen median postausten sisältöjä. Tämän avulla tekstisisältöjä voidaan kirjoittaa joko kokonaan uudelleen, tiivistää, laajentaa tai jopa muuttaa niiden äänensävyä. Tiettyjen lauseiden muotoilu ja tiivistys onnistuu näppärästi vain valitsemalla tiettyjä osioita ja lauseita tekstisisällöstä, joita haluaa muokata kohdeyleisölleen sopivaksi. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

 

AI Assistant, Create Social Posts from Blogs

Mitä päivitys sisältää: AI sisältöavustajan avulla voidaan tiivistää jatkossa blogikirjoitusten sisältöjä helposti omiksi julkaisuiksi kaikissa sosiaalisen median kanavissa. AI sisältöavustaja auttaa luomaan blogikirjoituksesta postaukselle sisällön kaikkiin somekanaviin helposti liittämällä vain valmiin blogikirjoituksen somepostauksen pohjaan. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

summarize blog content

 

New Campaign Details Page Layout

Mitä päivitys sisältää: Kampanjanäkymän ulkoasu muuttuu helpommin navigoitavaksi ja kaikki kampanjakohtainen tieto on nähtävissä yhdessä kampanja näkymässä. Myös kampanjan assettien muutokset ja seuranta ovat näppärämmin hallittavissa. Jatkossa voidaan jakaa tietoa muiden tiimiläisten kanssa ja käydä keskusteluita kampanjaan liittyen suoraan uudesta kampanjanäkymästä. Lisäksi kampanjakohtaisten taskien  (tehtävien) määritys kampanjaan liittyen muille markkinointitiimiläisille onnistuu suoraan kampanjanäkymän kautta 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise, Public Beta

new campaign layout

 

Save SEO Table Report to Dashboards

Mitä päivitys sisältää:  Markkinoinnin raportointi tehostuu SEO kohtaisen raportoinnin osalta ja jatkossa kaikki SEO kohtaiset metriikat (keskimääräinen sijainti, klikit, klikki%, impressiot) ovat helposti seurattavissa markkinoinnin dashboardin kautta.

*saatavilla kaikissa portaaliversioissa, joissa pääsy SEO Analyticsiin 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

 

Improved H1 Recommendation Fixes

Mitä päivitys sisältää:  Hakukoneoptimoinnin osalta HubSpotissa on paranneltu H1 -tagiin liittyvien SEO-kohtaisten virheiden tunnistamista ja niihin liittyvää korjausta. Jatkossa voidaan poistaa automaattisesti ylimääräisiä H1-tageja tai muuttaa ne muutamalla klikkauksella H2 -tageiksi. Uuden päivityksen myötä on entistä kätevämpää tarkistaa jokaisen verkkosivun osalta H1 -tunnisteita ja poistaa ylimääräisiä H1 tunnisteita. 

* ominaisuus on käytettävissä vain uudessa Patagonia-editorissa (beta) 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

Improved H1 Recommendation

 

Save Logo Grid Default Module

Mitä päivitys sisältää:  HubSpotiin on tullut uusi oletus moduuli erikokoisten logojen upottamiselle suoraan verkkosivupohjiin ja blogeihin. Uuden moduulin avulla logot ovat helposti lisättävissä eri kokoisina ja eri dimensioissa ruudukkoformaatissa. Moduulin avulla luot ammattimaisempaa sisältöä helposti HubSpotin drag & drop -editorin avulla. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

 

Operations Hub & Integraatio päivitykset

Daily AI-Powered Duplicate Checks for Contacts and Companies 

Mitä päivitys sisältää: HubSpotin duplikaattien tunnistustyökalu tuottaa joka päivä raportin potentiaalisista duplikaattiorganisaatioista ja kontakteista. Tämä mahdollistaa entistä nopeamman reagoinnin ja parempilaatuisen datan silloin, kun HubSpotin datan laadun hallinta ei riitä auttamaan. Lisäksi Operations Hubin avulla nädään yhtäaikaa jopa 5000 potentiaalista duplikaattia. Ilman Operations Hubia näkymä on rajattu 2000 potentiaaliseen duplikaattiin.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Trigger Workflows with Events and Custom Behavioral Events

Mitä päivitys sisältää: Hubspotin työnkuluista tuli entistä tehokkaampia, kun Operations Hub Pro ja Enterprise –tason lisenssit mahdollistavat jatkossa työnkulkujen käynnistyksen eventistä ja custom eventistä. Jatkossa voidaan automatisoida kävijöiden toimintaan perustuvia työnkulkuja kuten esimerkiksi silloin, kun kontakti varaa tapaamisen kalenterista tai vierailee lomakkeella. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Trigger Workflows

 

A new way to share HubSpot reports and dashboards in Slack 

Mitä päivitys sisältää: Jatkossa voidaan jakaa HubSpotin raportteja ja dashboardeja suoraan Slack-kanavalle. Slackiin tehty päivitys mahdollistaa nyt entistä helpomman tavan jakaa HubSpotin raportteja suoraan Slackissä muun tiimin kanssa, jolloin tarve vaihtaa työkalusta toiseen vähenee. 

 Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

 

Create Tasks and Tickets with the Microsoft Teams integration

Mitä päivitys sisältää: HubSpotin ja Microsoft Teamsin välinen integraatio on parantunut. Nyt käyttäjät voivat suoraan Teamsista luoda tikettejä ja tehtäviä (task) ilman tarvetta siirtyä eri työkalujen välillä ja jatkossa kaikki voidaan hoitaa yhdestä paikasta. Tehtäviä ja tikettejä voidaan luoda suoraan Teams-keskusteluden yhteydessä ja kaikki tarvittava tietoa tallentuu samalla automaattisesti oikeaan paikkaan.  

 Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

 

CRM & Platform päivitykset

Access associated record data in workflows with Data Panel

Mitä päivitys sisältää: Työnkulujen uuden data-paneelin kautta saadaan jatkossa entistä laajemmat mahdollisuudet HubSpotissa olevan asiakastiedon ja datan hyödyntämiselle. Uusi data-paneeli mahdollistaa tiedon paremman hyödyntämisen työnkuluissa kuin aiemmin, ja sen kautta voidaan helposti lisätä myös muita kohdetietueeseen assosioituja tietueita ja kustomoituja objekteja

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

Access associated record data

 

Workflow Email Cancellations

Mitä päivitys sisältää: Työnkuluissa olevien sähköpostien peruutukset. Jatkossa HubSpot varoittaa työnkuluissa olevista huonosti performoivista sähköposteista, joilla on vaikutusta myös lähettäjänmaineeseen ja samalla peruuttaa näiden lähetyksen. Uusi ominaisuus varmistaa korkealaatuisen kohdeyleisöä puhuttelevan sisällön myös automaatioiden kautta tapahtuvan viestinnän osalta. Mikäli sähköpostin lähetys peruutetaan sen huonon suorituskyvyn vuoksi, saadaan tästä välittömästi HubSpotilta ilmoitus ja työnkulkuun voidaan lisätä sähköpostista uusi muokattu versio. Tämä uusi ominaisuus varmistaa sen, että myös työnkulkujen kautta lähetettävät asiakasviestit performoivat hyvin ja puhuttelevat jatkossakin kohdeyleisöä.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise, Public Beta

 

Deal and Custom Object Lists

Mitä päivitys sisältää: HubSpotissa on mahdollisuus luoda nyt myös erilaisia stattisia ja aktiivisia listoja diilien ja kustomoitujen objektien osalta. Aikaisemmin HubSpotissa listojen luonti on ollut mahdollista vain kontaktien ja yritysten osalta, mutta jatkossa tämä mahdollistuu myös diilien ja kustomoitujen objektien osalta. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

Deal lists

 

Referencing Company Lists in Contact Lists

Mitä päivitys sisältää:  Tämän päivityksen myötä kontaktiin assositoitujen yrityslistojen luominen tulee helpommaksi suoraan HubSpotista käsin. Tämän ominaisuuden myötä voidaan helpommin ylläpitää ja päivittää tietoja eri yrityksistä ja niihin assosioiduista kontakteista yhdessä näkymässä. Lisäksi tämän avulla asiakastietokannan segmentointi tehostuu ja voidaan luoda esim. asiakasviestintään liittyviä listoja tietyn yrityksen tietyistä kontakteista.  

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

Referencing Company Lists

 

Haluaisitko jutella lisää HubSpotista ja kuinka hyödyntää HubSpotin eri ominaisuuksia tehokkaammin? Me Roger Studiolla olemme HubSpotin -sertifioitu kumppani ja meiltä löytyy sertifioidut HubSpot -asiantuntijat avuksesi. Tämä tarkoittaa sitä, että Roger Studio pystyy tarjoamaan tuen koko HubSpotin CRM-järjestelmän hyödyntämiseen niin Marketing Hubin, Sales Hubin kuin Service Hubinkin osalta mahdollisia integraatioita ja dataa unohtamatta.

Varaa alta aika keskustelulle kanssamme.