Skip to content
← Back

HubSpot päivitykset kesäkuukausilta 2023

hubspot_paivitykset_kesa 23

Kesälomien jälkeen on aika sukeltaa HubSpotin kesäkuukausien aikana julkaisemiin tuotepäivityksiin ja uusiin ominaisuuksiin. Olemme koonneet yhteen blogijulkaisuun kesän tärkeimmät päivitykset, jotka tekevät HubSpotin käytöstä entistä tehokkaampaa. HubSpot kehittyy harppauksin eteenpäin ja tarjoaa entistä kattavampia toiminnallisuuksia. HubSpotin pienetkin päivitykset tukevat asiakastiedon ylläpidettävyyttä ja hallintaa vastaamaan omia tarpeita. Lue lisää HubSpotin uusista ominaisuuksista, jotka tarjoavat entistä tehokkaampia tapoja järjestelmän käytön optimoinnille!

Sales & Service Hub päivitykset

Työtila prospektoinnille (Prospecting)

Mitä päivitys sisältää: Myynnille löytyy nyt HubSpotista uusi prospektoinnin työtila, joka tehostaa myyntityötä ja tehtävien organisointia. Työtila antaa yhteenvedon kaikista tärkeistä kosketuspisteistä asiakkaiden kanssa helpottaen päivittäistä työskentelyä. Työtilasta löytyy kaikki aktiviteetit, tapaamiset, tehtävät ja sekvenssit. Koontinäkymä auttaa myös uusien ja kiireellisten aktiviteettien priorisoinnissa ja jatkossa omien tehtävien hallinta onnistuu suoraan kyseisen näkymän kautta. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Diilin taulukkonäkymän kortin (Deal board) header- ja footer-osioiden kustomointi

Mitä päivitys sisältää: HubSpotissa on mahdollisuus muokata diilien taulukkonäkymän korttien ylä- ja alatunnisteita. Admin-käyttäjät voivat kustomoida jatkossa myös diilin "myyntivaiheen yhteenvetoa" sekä taulun ylä- että alatunnisteiden osalta. Taulun näkymää voidaan muokata riippuen, miten kaupan arvo lasketaan ja mitä näytetään diilin tiedoissa. Samaan näkymään kortin yläkulmaan on myös asetettavissa indikaattori, joka kertoo sisältääkö myyntiputken eri vaiheet työnkulkuja, jotka mahdollisesti aktivoituvat, kun siirretään diiliä myyntivaiheelta toiselle.

Free ja Starter lisenssien osalta kustomointi koskee kaikkia myyntiputkia ja niissä olevia vaiheita, kun taas Pro ja Enterprise lisensseillä voidaan kustomoida jokaista myyntiputken näkymää erikseen.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

deal board

 

Tavoitteisiin perustuvat työnkulut

Mitä päivitys sisältää: Työnkulut (workflow) on mahdollista rakentaa jatkossa myös tavoitteisiin perustuviksi työnkuluiksi. Työnkulkujen triggerinä voidaan käyttää HubSpotiin asetettuja tavoitteita (goals), jotka käynnistävät erilaisia ​​toimintoja ja polkuja. Esimerkiksi saavutettaessa tietty tavoite ja maali, voidaan tästä ajastaa notifikaatio käyttäjälle tai tiimille hienosti tehdystä työstä.  

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Tavoitteet asetettavissa eri ajanjaksoille

Mitä päivitys sisältää: Tavoitteita voidaan jatkossa asettaa tietyille ajanjaksoille kuukausittaisten tavoitteiden lisäksi. Tavoitteet ovat asetettavissa kuukaudeksi, neljännesvuodeksi tai vuodeksi, ja nämä ovat määritettävissä uutta tavoitetta luodessa. Voit myös asettaa viikottaisia tavoitteita mitataksesi suorituskykyä tiheämmin. Tavoitteelle voidaan myös asettaa mukautettu kesto, jonka avulla käyttäjät voivat määrittää suoraan tavoitteiden alkamis- ja päättymispäivät.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Tavoitteiden asettaminen kustomoiduille objekteille

Mitä päivitys sisältää: Tavoitteet-työkalu on nyt entistä paremmin muokattavissa! Mukautettuja tavoitteita on mahdollisuus asettaa kaikille kustomoiduille objekteille. Uusi ominaisuus löytyy Tavoitteet-työkalun (Goals) ohjatun Custom Goals -toiminnon kautta. 

Lisenssit, joita päivitys koskee: Enterprise

 

Sekvenssin vaihtoehtoinen lähetysmistapa

Mitä päivitys sisältää: Saman sekvenssin sisällä on jatkossa mahdollisuus valita ketjutetun ja ei-ketjutetun sähköpostin välillä. Tämä tarkoittaa siis, että sähköpostin lähestymistapaa ja aihetta voidaan muuttaa suoraan sekvenssissä niin, ettei tarvitse käynnistää kokonaan uutta sekvenssiä manuaalisesti. 1:1 -automaatiot ovat usein hyödyllisiä, kun lähetetään follow-up viestejä aikaisempaan viestintään liittyen. Kuitenkin sekvenssin kolmas ja neljäs viesti eivät usein ole enää yhtä tehokkaita kaikissa käyttötapauksissa ja lähetysmistapaa on mietittävä uudelleen aikaisemman viestiin reagoinnin perusteella.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

sekvenssi

 

Mahdollisuus käyttää snippettejä ja rich text- muotoilua playbookin sisällä

Mitä päivitys sisältää: Snippettejä ja rich text- muotoilua voidaan käyttää apuna Playbookien muistiinpanojen muotoilussa. Palybookin sisällä on mahdollista hyödyntää yleisimmin käytettyjä snippettejä ja muotoilla näin muistiinpanoja tehokkaammin. Jatkossa Playbookin muistiinpanoihin voidaan sisällyttää lisäksi hyperlinkkejä.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Marketing & CMS Hub päivitykset

Yksittäisen kampanjan budjetin ja kulutuksen seuranta

Mitä päivitys sisältää: Kampanjoiden budjetin seuranta on entistä tehokkaampaa suoraan HubSpotin kautta. Jokaisella kampanjalla on "budjetti" -välilehti, jonne voidaan asettaa sekä kampanjan kokonaisbudjetti kanavakohtaisesti että myös kulutuksen seuranta. Jatkossa HubSpotin on myös tarkoituksena kehittää ROI:n laskentaa yksittäisen kampanjan osalta.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

hubspot_marketing_budget

 

Whatsapp moduuli

Mitä päivitys sisältää: HubSpotiin on tullut uusi moduuli Whatsappin osalta, jossa WhatsApp tiedot on helposti drag&drop -toiminnallisuuden avulla lisättävissä verkkosivuille. Tämän moduulin avulla verkkosivuvierailijan on vaivatonta aloittaa Whatsapp-keskustelut yhdellä klikkauksella, jonka käynnistää WhatsApp- chatin suoraan HubSpotiin määritetyssä inboxissa.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Instagram @maininnat saatavilla Social Monitor -työkalussa

Mitä päivitys sisältää: HubSpot on lisännyt mahdollisuuden jatkossa seurata Instagram @mainintoja Social Streams -sovelluksen kautta suoraan HubSpotista. Aiemmin tiettyjen avainsanojen monitorointi oli mahdollista vain Twitterin osalta. Somekanavien monitorointi antaa nopeasti yleiskuvan siitä, missä streemiessä yritys on mainittuna ja mitä kanavissa puhutaan. Jatkossa monitorointi on mahdollista myös Instagramin osalta.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Mahdollisuus luoda mainonnalle tavoitteita (Goals)

Mitä päivitys sisältää: Tavoitteita voidaan jatkossa asettaa myös mainonnalle. Mainonnalle asetettujen tavoitteiden edistymistä voidaan seurata suoraan Analyze -välilehden kautta. Mainonnalle tavoitteet ovat asetettavissa myös suoraan Goals -työkalun alta, joka löytyy raportointi työkalun alta HubSpotista.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Lomakkeiden Facebook CAPI

Mitä päivitys sisältää:  HubSpot on laajentanut integraatiota Facebookin Conversion API:n osalta. Conversions API:lla luodaan suora yhteys markkinointidatan ja mainonnan järjestelmän välille. Jatkossa on mahdollista lähettää minkä tahansa HubSpot-lomakkeen täytöstä konversiotiedot takaisin Metaan helppokäyttöisen integraation avulla. Tämä auttaa optimoimaan mainontaa kohti tehokkaampaa kohdistamista oikealle yleisölle ja alentaa samalla CPA (cost per action) -kohtaisia kustannuksia.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Operations Hub & Integraatio päivitykset

Teköälypohjainen sijainnin formatointi yritysten ja kontaktien osalta

Mitä päivitys sisältää: HubSpot ohjaa käyttäjää korjaamaan tekoälypohjaisesti kontakti - ja yritysdatassa olevia muotoiluongelmia, kuten virheellisesti kirjoitettuja etu- tai sukunimiä, väärissä kentissä sijaitsevia tietoja tai jos tiedot sisältävät numeroita. Tietojen laadun formatoinnin työkalua on kehitetty nyt eteenpäin niin, että se osaa jatkossa tekoälypohjaisesti ehdottaa korjauksia yritys- ja kontaktitiedoissa olevaan virheellisesti syötettyyn sijainti- ja paikkatiedon muotoiluun liittyen. Asiakastietokannassa olevat virheelliset tiedot on helppoa paikantaa ja korjata jatkossa, kun HubSpotissa oleva tekoäly ehdottaa automaattisesti oikeaa muotoa, kuinka dataan liittyvät tiedot tulisi korjata.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Starter, Pro, Enterprise

AI powered formating

 

CRM & Platform päivitykset

Dashboardin jakaminen muille kuin HubSpot käyttäjille

Mitä päivitys sisältää: HubSpotissa olevat raportoinnin dashboardit ovat olleet aikaisemmin jaettavissa vain HubSpotissa oleville käyttäjille. Jatkossa on mahdollista jakaa dashboardit sähköpostitse myös HubSpotin ulkopuolisille henkilöille. Tämä mahdollistaa tehokkaamman vaihtoehdon lähettää raportit ketterästi eri sidosryhmille suoraan HubSpotista sen sijaan, että käyttäisi aikaa erilliseen datan vientiin.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

 

Kustomoidut uniikit ID:t yrityksille datan tuonnin yhteydessä

Mitä päivitys sisältää: HubSpotissa voidaan jatkossa määrittää mikä tahansa tietue hyväksymään yksilöllisiä arvoja yrityksille kustomoiduksi uniikiksi ID:ksi tuotaessa tietoja HubSpotiin. Tämän päivitys tulee helpottamaan datan tuontia yritystietojen osalta. HubSpotissa yksilöivänä tunnisteena toimivat verkkosivujen domain nimi tai HubSpotin generoima ID, mutta jatkossa tähän on myös määritettävissä myös oma kustomoitu ID. Esimerkkinä tuotaessa tietoja yrityksestä, jolla on toimistot useassa eri maassa ja haluamme välttää tietojen tuonnissa päällekkäisyyksiä sekä duplikaatteja. Domain-nimen toimiessa duplikaattien hallinnassa, saattaisimme miettiä mitä yrityksen URL-osoitetta käytämme tässä tapauksessa, mutta jatkossa on mahdollista määrittää uniikki ID varmistamaan, ettei duplikaattitietoa tuoda HubSpotiin.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Free, Starter, Pro, Enterprise

unigue ID

 

Laskennallisten tietueiden (Calculated properties) muotoilu ja pyöristys

Mitä päivitys sisältää: Jatkossa on mahdollisuus muokata ja kustomoida laskennallisten tietuiden muotoilua sekä pyöristystä ja määrittää kuinka tiedot näyttäytyvät HubSpotissa. Admin käyttäjät voivat määrittää laskennalliselle tietueelle arvon muotoiltuna niin, että se näkyy HubSpotin asiakastietokannassa numerona, muotoilemattomana numerona, valuuttana, prosenttina tai kestona. Lukuarvot voidaan myös pyöristää lähimpään kokonaislukuun tai desimaaliin.

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

calculated properties 

Muokautetussa raportoinnissa useiden metriikoiden visualisointi

Mitä päivitys sisältää:  Custom Report Builderille tulee mahdolliseksi luoda raportteja, joihin voidaan visualisoida useita eri metriikoita saman raportin sisällä. Raporttiin voidaan lisätä enintään kymmenen eri muuttujaa. Tämä tulee helpottamaan raportointia jatkossa useiden eri raporttiversioiden luonnin osalta ja tekee myös tietojen vertailusta ketterämpää suoraan HubSpotista käsin.  

Lisenssit, joita päivitys koskee: Pro, Enterprise

hubspot reports

 

Haluaisitko jutella lisää HubSpotista ja kuinka hyödyntää HubSpotin eri ominaisuuksia tehokkaammin? Me Roger Studiolla olemme HubSpotin Platinum -sertifioitu kumppani ja meiltä löytyy sertifioidut HubSpot -asiantuntijat avuksesi. Tämä tarkoittaa sitä, että Roger Studio pystyy tarjoamaan tuen koko HubSpotin CRM-järjestelmän hyödyntämiseen niin Marketing Hubin, Sales Hubin kuin Service Hubinkin osalta mahdollisia integraatioita ja dataa unohtamatta.

Varaa alta aika keskustelulle kanssamme.