Skip to content

Roger Asiakasportaalit

Asiakasportaali erottautumistekijänä ja kilpailuvalttina

Yrityksillä on useita fyysisiä ja digitaalisia kohtaamispisteitä asiakkailleen – nettisivut, sovellukset, palvelut.

Tämä voi tehdä haastavaksi asiakkaille löytää, päästä sisään tai käyttää niitä palveluita, jotka toisivat heille eniten lisäarvoa.

Asiakasportaalit ja -alustat tarjoavat asiakkaille yhden paikan tärkeälle yritystiedolle sekä yhtenäisen asiakaskokemuksen asiakkaan polun eri kohtaamispisteissä.

Gasum_reference_responsive mockup_2021-04-23_1-1
valmet päätelaitteet-1
message sent check

Helppokäyttöinen väylä asiakassuhteen hoidon tehostamiseen

trust

Läpinäkyvyydellä asiakkuuden ja yhteistyön tiivistämiseen


Portaalin mahdollistamat hyödyt ja arvo yritykselle

Tehokkuuden parantaminen ja asiakasuhteen kehittäminen ovat usein vaihtoehtoisia tavoitteita yrityksessä. Tehokkuus tuo kustannussäästöjä ja automatisoi prosesseja, kun taas asiakassuhteen kehittäminen vaatii aikaa ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa.

Asiakasportaali mahdollistaa molempien suuntien tavoittelun, mutta suosittelemme aloittamaan portaalikehityksen yhdestä liiketoimintatavoitteesta.

success

Asiakaspalvelun ulkoistus

Kannattavuuden parantaminen.
Asiakaskokemuksen tasalaatuisuus ja asiakaspysyvyyden varmistaminen sitä kautta.

icon smswa

Itsepalvelu- tai automaatioasteen kasvattaminen

Tehostamisen kautta kannattavuuden selkeä paraneminen. Uusmyynnin selkeä kasvu, kun myynnin resursseja vapautuu asiakashankintaan.

diamond

Projektitoimitusten laadun paraneminen

Kannattavuuden paraneminen ja asiakassuhteen paraneminen. Tarjotaan näkyvyys toimitusprosessiin ja yhteiseen roadmapiin.

channel

Asiantuntijapalvelut verkkoliiketoiminnassa

Asiakkuuksien laajentaminen uusille palvelualueille. Asiakkuuksien syventäminen lisäarvopalveluiden avulla.
Räätälöityjen ratkaisujen myyminen verkossa.

heart

Avainasiakkaiden myyntimalli

Asiakaspysyvyyden ja nykyliikevaihdon varmistaminen. Avainasiakkaiden myynnin kasvattaminen. Uusien avainasiakkuuksien tunnistaminen ja kasvattaminen.

feedback

Tuotekehitys asiakkaiden kanssa

Uuden kilpailuedun saavuttaminen tunnistettujen asiakastarpeiden ratkaisemisella.
Uusmyynnin kasvattaminen.
Kannattavuuden paraneminen.

”Asiakasportaalin etuina asiakkaillemme ovat ajansäästö ja vaivattomuus. Haluamme tarjota mutkatonta digitaalista kanssakäyntiä kanssamme ja mahdollistaa ajantasaisen asiakastiedon saatavuuden helposti vain yhdellä klikkauksella.”
Olli Paasio, Liikenneyksikön Suomen maajohtaja, Gasum Oy

Miten asiakasportaali voi olla teille hyödyksi?

Asiakaspysyvyyden ja nykyliikevaihdon varmistaminen​: Vuoropuhelu asiakkaan kanssa selkenee, tulee dokumentoitua avoimesti ja asiakasymmärrys lisääntyy ja pysyy organisaatiossa.

Avainasiakkaiden myynnin kasvattaminen: Parhaimmat myyntiresurssit kohdennetaan tärkeimmille asiakkaille, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja maksimoi myynnin onnistumisen.

Asiakkaiden tuloksen parantaminen: Kumppanuuden arvo asiakkaalle tulee perusteltua säännöllisesti.

CRM:n käyttö ja myynnin johtamiseen tarvittava data paranee: Läpinäkyvyys ja suositukset parantavat myynnin tavoitteellisuutta, systemaattisuutta ja itseohjautuvuutta.

Modern notebook computer with future technology media symbols

Roger Studio kumppanina portaalihankkeissa

Olemme konseptointikumppani ja teknisen toteutuksen toteuttaja

  • Autamme kiteyttämään liiketoimintatavoitteen ja priorisoimaan portaalin sisällön.​
  • Suunnittelemme portaalin käyttökokemuksen, jotta se vastaa liiketoiminnan ja asiakkaan odotuksiin.
  • Suunnittelemme portaalin arkkitehtuurin ja teknisen toteutuksen yrityksenne IT-strategiaan sopivalla tavalla.​
  • Autamme asiakastiedon prosessien jäsentämisessä ja hallinnassa.
roger_portal_01

Tutustu tarkemmin erilaisiin portaalitoteutuksiimme

card_gasum

Sujuvaa palvelua asiakasportaalin avulla

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum halusi vahvistaa digitaalista palveluaan lanseeraamalla modernin asiakasportaalin yritysasiakkaidensa käyttöön. Portaali mahdollista kattavan näkyvyyden asiakkuuden eri osa-alueisiin ja parantaa asiakkuuden hallintaa. Itsepalveluportaali on teknisiltä perusperiaatteiltaan toimiva ja helposti laajennettavissa muihin Gasumin liiketoiminta-alueisiin ja toimintoihin. Lue lisää casesta
card_valmet_forward

Asiakasportaalin konseptointi ja toteutus

Valmetin asiakasportaali tunnistaa ja yhdistää kaikki sen globaalit digitaaliset palvelut yhden selkeän käyttöliittymän taakse ja yhtenäistää niiden käyttökokemuksen. Salesforce Community Cloud tarjoilee Valmetin asiakkaille ajankohtaisen näkymän oleelliseen tuotanto-, huolto- ja yhteistyötietoon. Lue lisää Valmetin asiakasportaalista nettisivuillamme. Lue lisää casesta

Referenssejä

Työskentelytapamme toimii monella toimialalla. Ratkaistavissa ongelmissa on kuitenkin usein selkeitä yhteneväisyyksiä. Sen vuoksi pystymme tuomaan oppeja ja hyväksy todettuja käytäntöjä alalta toiselle.

Asiakkaitamme yhdistää halu käyttää asiakaskokemusta ja asiakasdataa liiketoiminnan kehittämiseen. Modernissa maailmassa erilaista asiakasdataa on saatavilla koko ajan enemmän ja enemmän. Kyky valjastaa asiakastieto ja asiakaskokemus palvelemaan yrityksen liiketoimintaa muodostuu erittäin tärkeäksi osaksi digitalisaatiota. Lue lisää asiakkaistamme täältä.


Varaa keskusteluaika

Haluatko keskustella palvelusta tarkemmin?

Voit olla suoraan yhteydessä meihin tai varaa kalenterista sinulle sopiva keskusteluaika.