Tunteen ohjaavat toimintaa

Mun Fiilis -konsepti syntyi osana HOK-Elannon Suositelluin tunteella ja järjellä -kehitysohjelmaa. Tarpeena oli tunnistaa henkilöstön tunnetiloja työpäivien aikana ja niistä syntyvän kokonaiskuvan ymmärryksen kautta voidaan tukea tiimien ja yksiköiden johtoa.

Mun Fiili on helppokäyttöinen mobiilisovellus, jolla kartoitetaan työntekijäkokemusta reaaliajassa. Se hyödyntää tunnetiloja pitkäjänteisessä henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen kehittämistyössä ja tuo sen osaksi päivittäistä johtamista. Tavoitteena, on että työntekijät ja asiakkaat suosittelisvat toimipaikkaa ja koko brändiä - sekä työntekijä - että asiakaskokemusta.

Mun Fiilis antaa työntekijälle mahdollisuuden jakaa ja seurata työpäiviensä fiiliksiä. Fiilis valitaan 8 tunnetilasta ja sitä voi kommentoida halutessaan. Johto saa tunnetiloista anonyymin raporttinäkymän, joka kasvattaa ymmärrystä toimipaikkojen kokemuksesta. Sovelluksesta kerätyn tiedon avulla tunteet ja tieto saadaan näkyväksi sekä työntekijälle itselleen että johdolle tueksi arjen henkilöstö- ja liiketoimintajohtamiseen.

screens-2

Miten Mun Fiiliksestä innostuttiin?

Mun Fiilis -sovellusta pilotoitiin yhdeksässä HOK-Elannon toimipaikassa kolmen kuukauden ajan keväällä 2018. Sen aikana 150 käyttäjää antoivat yli 3200 fiilistä ja 1600 avointa kommenttia, mikä on ylittänyt kaikkien odotukset tämän laajuisessa pilotissa. Tämä tarkoittaa, että jokainen käyttäjä on jättänyt yli 20 fiilistietoa ja 10 kommenttia. Myös 72% käyttäjäaktiivisuus osoittaa, että lähdettiin liikkeelle innostuneesti uudesta fiilismittausaplikaatiosta. Kokonaisuudessaan pilotti tuotti paljon tietoa johtamisen tueksi ja fiilismittausta laajennetaan useisiin uusiin toimipaikkoihin syksystä 2018 alkaen.

pallurat-1024x306

Käyttäjäpalautepalaute-img

"On selkeää hyötyä. Muistuttelee itseäkin työfiiliksestä. Varsinkin kun viikkoyhteenveto tulee, sieltä tulee yksittäisiä asioita jotka vaatii päälliköltä erityistä huomiota, jota ei olisi tullut ilman sitä palautettu."

"Mun mielestä päällikkö on ottanut hyvin palautteen vastaan. Tarttunut toimeen, kyselee miten voit ja onko ollut hyvä päivä, se tuntuu tosi hyvältä, että ollaan arvokkaita ja meistä välitetään."

Henkilöstöjohtamisen työväline, jota voi hyödyntää päivittäisessä tekemisessä

Tieto yksin ei riitä muuttamaan arkea, tarvitaan kypsyyttä käsitellä uutta tietoa sekä uusia toimintamalleja, jotta tieto saadaan aidosti muutettua toiminnaksi. Pitää muotoilla uusia tapoja ja rutiineja, joilla osallistetaan koko henkilöstöä kehittämään päivittäistä toimintaa. Työntekijä jatkaa palautteen ja fiiliksen jakamista säännöllisesti, kun hän näkee miten se vaikuttaa hänen omaan arkeensa. Annetun palautteen käsittely esimiehen ja henkilöstön välillä sekä esimiehen tarttuminen asioihin on kriittistä ilmapiirin kehittymiselle, ja kiinnostuksella jatkaa palautteen antamista.

Työntekijöiden Mun Fiiliksen kautta tuottama tieto on uudenlaista tietoa, jonka hyödyntäminen vaatii päälliköltä tunnetaitoja, empatiaa, objektiivisuutta ja kyvykkyyttä tarttua pieniinkin asioihin. Päälliköiden tukena muutoksessa ovat heidän omat esimiehensä sekä liiketoimintajohto, joiden kanssa yhdessä kehitetään uusia tapoja sparraukseen. Tilanteita tunteiden takana työstettiin työpajoissa päälliköiden ja muutosagenttien kanssa sekä laadittiin palautteiden pohjalta jokaiselle yksikölle oma johtamisen suunnitelma.

dashboard