Yksittäisistä tehtävistä kokonaiseen asiakkuuden hoitoon

Helen hyödyntää markkinoinnin automaatiota kuluttaja-asiakkaiden asiakaskokemuksen parantamiseen sekä jatkomyyntiprosessien hallinnointiin. Sen avulla voidaan parantaa asiakaspalvelukokemusta, sillä asiakkaan jokaisessa palvelutilanteessa voidaan hyödyntää aikasempaa asiointitietoa. Esimerkiksi sähköposteja lähetetään paljon ja on tärkeää asiakaspalvelulle tietää kuka asiakas on kyseessä. Asiakkaan kokemus on henkilökohtaisempi ja asiakaspalvelijan työ helpottuu, kun saatavilla on enemmän tietoa kyseisen asiakkaan tarpeista.

Helenin asiakkuuksien hoitomallien säännöt, ajastus ja toimenpiteet hallitaan Rogerin tarjoamalla palvelulla. Helen voi hyödyntää kaikkea omistamaansa asiakastieto- ja myyntijärjestelmään tallennettua tietoa asiakkaidensa segmentointiin ja markkinointitoimenpiteiden kohdistamiseen. Aikaisemmin nämä asiakaslistat piti kerätä käsin ja lähettää manuaalisesti postikirjeitä tai yksittäisiä sähköposteja. Nyt kaiken tämän voi hoitaa tehokkaasti markkinointiautomaation avulla. Asiakassegmenteille on suunniteltu omat asiakastietoon pohjautuvat hoitomallit, jotka tarjoavat Helenin asiakkaille entistä paremman asiakas- ja palvelukokemuksen mahdollistamalla oikea-aikaista ja henkilökohtaisempaa viestintää.

Helen-pieni-banneri

Tehokkaampi ja henkilökohtaisempi viestintä jokaisessa asiakapalveluvaiheessa

Markkinointiviestinnän kohdennus on tarkkaa ja tehokasta. Kohdennus kattaa kaiken asiakas- ja sopimustiedon. Sen avulla on onnistuttu tehostamaan erityisesti asiakaspalvelutoimenpiteitä. Tähän mennessä tunnistettuja arkea parantavia hyötyjä ovat esimerkiksi

Asiakkaalle:

  • Relevanttia tietoa omasta asiakkuudesta ja sopimusasioista.

  • Yksilöllinen asiakas- ja palvelukokemus.

Asiakaspalvelulle ja asiakasviestinnälle:

  • Ajantasainen tieto kuka asiakas on kyseessä ja millainen viestintähistoria asiakkaan kanssa on.

  • Kohderyhmälistojen ja kohdennetun viestinnän tekeminen on helppoa ja nopeaa.

Koko organisaatiolle: 

  • Oikea-aikainen viestintä on selvästi estänyt asiakaspoistumaa