opas2-3

  • Markkinoinnin ja myynnin roolit ja vastuut liidin elinkaaren aikana
  • Miten markkinointi saadaan sitoutettua myyntitavoitteisiin?
  • Miten myynti saadaan sitoutumaan hoitamaan liidit tehokkaasti?