Me Rogerilla olemme luomassa mitattavaa liiketoimintavaikutusta paremman asiakaskokemuksen, kasvavan liikevaihdon ja tehokkaampien toimintamallien avulla. Uskomme, että 2020-luvulla voittavat organisaatiot erottuvat asiakaskohtaamisissa. Voittavat organisaatiot kykenevät tarjoamaan mutkattoman ja yksilöllisen asiakaskokemuksen. Sellaisen, jossa loppuasiakkaan huulille nousee spontaani hymy, kun asiointi on aidosti vaivatonta ja hänet huomioidaan yksilönä. Tällaista kokemusta luomaan, ohjaamaan ja toteuttamaan pääsee myös tuleva palvelupäällikkömme.

PALVELUPÄÄLLIKKÖ / SERVICE MANAGER

Palvelupäällikkö toimii nimettyjen asiakkaiden pääasiallisena yhteyshenkilönä vastaten näiden asiakkuuksien kokonaispalvelusta ja asiakastyytyväisyydestä. Kokonaispalvelun hallinta sisältää häiriöhallinnan sekä palvelupyyntöjen ja pienkehityksen koordinoinnin. Palvelupäällikkö osallistuu myös Rogerin käyttämien järjestelmien, prosessien ja uusien palveluiden kehittämiseen. Valittavan henkilön taustasta riippuen henkilö voi toimia myös kaupallisena tai teknisenä asiantuntijana valituissa asiakkuuksissa. Palvelupäällikkö ohjaa Rogerin kokonaispalvelua ja hänen lähimmät kollegansa löytyvätkin Rogerin teknisistä asiantuntijoista, palveluomistajista sekä, Rogerin huolella valitsemien kumppaneiden henkilöstöstä.

Palvelupäällikön tehtäviin sisältyy vastuita mm. seuraavilta osa-alueilta:

 • kokonaispalveluiden koordinointi ja johtaminen
 • palvelukokonaisuuksien laadunseuranta, raportointi ja kehitys
 • palveluiden kumppanihallinta
 • projektien ja hankkeiden koordinointi
 • prosessien ja toimintamallien kehittäminen

Vahvana asiantuntijaorganisaationa Rogerilla ei ole tälle roolille kiveen hakattuja speksejä. Tarkempi tehtävänkuva määrittyy valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Hakemuksessa kannattaakin kertoa, mikäli hakijalla on edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi muuta erityisosaamista, jota hän toivoisi pääsevänsä tehtävässä hyödyntämään. Tehtävässä menestymisen ehdoton edellytys on kyky viestiä monimutkaisistakin asioista ymmärrettävästi sekä suomeksi että englanniksi.

Uskomme, että tehtävässä menestymistä auttavat:

 • aiempi kokemus service managementistä tai vastaavista tehtävistä
 • ITIL-toimintamallin tunteminen
 • vahva tekninen ymmärrys yhdistettynä erinomaiseen asiakastyöosaamiseen
 • aito innostus ja kiinnostus asiakkaiden palveluihin ja niiden kehittämiseen
 • kyky hahmottaa ja suunnitella kokonaisuuksia sekä energia toteuttaa suunnitelmat
 • persoonallisuus, joka tarttuu toimeen ja vie asioita itsenäisesti eteenpäin

Toivomme, että pääset aloittamaan tehtävässä mahdollisimman pian lomakauden jälkeen. Aikataulusta johtuen käymme hakemuksia jatkuvasti läpi ja teemme päätöksen välittömästi oikean henkilön löydyttyä. Mikäli haluat lisätietoja tehtävästä, onnistuu se näin lomakaudella parhaiten sähköpostitse osoitteen rekry@rogerstudio.fi kautta. Jätä hakemuksesi palkkatoiveineen tämän linkin kautta mahdollisimman pian.

Jätä hakemus